Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Rıza  Asil

Rıza Asil,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimini 1992 yılında tamamlayan Dr. Rıza Asil, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Anabilim dal’ında ihtisasını tamamlamıştır ve Anestezi uzmanı unvanını almıştır. Haziran 1997- Eylül 1998 yılları arasında Şanmed hastanesinde başhekim ve Anestezi uzmanı, Ekim 1998- Aralık 2012 yılları arasında Sani Konukoğlu (Sanko Üniversitesi) Hastanesinde ağırlıklı olarak kardiyovasküler anestezide anestezi uzmanı olarak çalışmıştır. Dr. Rıza Asil, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon derneğinin (TARD) düzenlediği yazılı ve sözlü yeterlilik sınavlarında başarılı olarak Board Sertifikasını (TARB) Kasım 2008 tarihinde almıştır. Ocak 2013 tarihinden itibaren Liv Hospital Ulus’ta Anestezi Uzmanı olarak görev yapan Dr. Rıza Asil, 2016 yılı sonu itibarı ile İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda yardımcı doçent olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Kardiyovasküler Anestezi, Rejyonal Anestezi