Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Cevat  Topal

Cevat Topal,  Dr. Öğr. Üyesi

Öğretim Üyesi

1972 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da bitirdi. 1994 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden dönem birincisi olarak mezun oldu. 1997 yılında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde başladığı İç hastalıkları uzmanlığını 2001 yılında tamamlayarak İç hastalıkları uzmanı oldu. Aynı yıl başlamış olduğu Nefroloji yan dal eğitimini 2004 yılında tamamlayarak Nefroloji uzmanı oldu. Uzun bir dönem Trabzon Eğitim ve Araştırma hastanesinde Nefroloji kliniğinde Nefroloji uzmanı olarak çalıştı. Trabzon Medical Park hastanesinde İç hastalıkları ve Nefroloji uzmanı olarak çalışmaya devam eden Dr. Topal, İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Programında Dr. Öğr. Üyesi olarak yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Nefrolojide İnvazif Girişimler Kalıcı Hemodiyaliz Kateteri, Geçici Hemodiyaliz Kateteri, Böbrek Biyopsisi, Periton Diyalizi

Temel Alanları: Nefroloji, 

(2012), "YILIN DOKTORU", "Diğer", "İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/DİYALİZ PR. (TAM BURSLU)/", "DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ", "Alanında özel kurum ve kuruluşlarından alınan ödül", "SAĞLIK BAKANLIĞI", Hizmet Ödülleri