Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Ayşegül Şimşek

Ayşegül Şimşek,  Öğretim Görevlisi

CV
Öğretim Görevlisi

Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda 2007 yılında, yüksek lisansını ise Haliç Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında 2012 yılında tamamlamıştır. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında 2015 yılı itibariyle devam ettirmekte olan Şimşek, 2008-2018 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde çeşitli birimlerde (KBB-Göğüs Cerrahisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Supervisor Hemşire, Çocuk Cerrahisi, Yenidoğan YBÜ) hemşire olarak çalışmıştır. 2018 yılı mart ayı itibari ile İstinye Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Yenidoğan

Temel Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, 

2020 - Underlying Causes and Nursing Care in Infections Associated with Peripheral Venous Catheterization in Children
ŞİMŞEK AYŞEGÜL,YILDIZ SUZAN. International Journal of Scientific and Technological Research, 6(3), 305-310.
2019 - Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların FizikselAktivite Durumlarının İncelenmesi: Sistematik BirDerleme
ŞİMŞEK AYŞEGÜL,GÖZEN DUYGU. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(3), 1010-1021.