Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Program Başkanının Mesajı

Sevgili Aday Öğrenciler, 

Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik mezunları, sağlık kuruluşlarında hastayı ilk karşılayan ve hastanın kaydını açan, hastanın dosyalama işlemini yapan, arşiv sisteminin uluslararası standartlara uygun olarak düzenli tutulmasını sağlayan, resmi yazışmaların doğru ve düzenli şekilde yürütülmesine yönelik çeşitli roller üstlenmektedirler. Bu rollere paralel olarak hastanelerin bütün departmanlarında aktif olarak çalışabilecek olmaları, olayları iyi analiz edebilmeleri ve iletişim becerilerini arttıracak fırsatlarının olması, aynı zamanda sektörde kendilerini sürekli olarak yenileyip kariyer hedeflerini yükseklere çıkartabilmeleri bu mesleğin oldukça önemli avantajlarından sadece birkaçıdır. Önlisans düzeyinde mezun olmalarına rağmen hastanelerde rutin olarak sürekli aynı işleri yapmamaları ve yapılacak işlere göre görev ve sorumlulukların değişmesi de söz konusu olduğundan bölümün önemini oldukça fazladır.

Tıp bilimindeki değişme ve gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan farklı uzmanlık dalların artmasıyla, hastanelerde hizmet sunulan birimlerde de artış meydana gelmektedir. Yeni hizmet sunulacak bu birimlerin organizasyonunda ve işlerin yönetilmesinde aktif roller oynayan tıbbi sekreterlere olan ihtiyaç da her geçen gün artmaktadır. Bu bölümü seçmeyi düşünen öğrencilerin hem kendini geliştirebilme imkanlarına sahip olmaları hem de istihdam açısından sorun yaşamayacak olmaları bölümün önemini daha da arttırmaktadır.

İstinye üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı olarak hastanelerde oldukça çeşitli rollere bürünebilen ve bu rolleri hakkıyla yerine getirebilen mezunlar yetiştirmek bizim temel amacımızdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, gerek sağlık sektörden uzman kişiler ile iş birliği içinde olunması gerekse yoğun bir uygulamalı eğitim müfredatının sunulması programımızın avantajlarından biri olup, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mesleğini severek yapabilecek aday öğrencileri bekliyoruz.

Keyifli bir eğitim dönemi sonucunda sektörde farklarını ortaya koyacak tıbbi sekreter adaylarını bekliyor, hepinize başarılar diliyorum.

Öğr. Gör. Dilek KOLCA

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Program Başkanı

dkolca@istinye.edu.tr