Vocational School of Health Care Services

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Program Başkanının Mesajı

Değerli öğrenciler,

Günümüzde sağlık alanında laboratuvar uygulamaları ve kullanılan teknolojik sistemler hızlı bir şekilde geliştiği için, bu alandaki laboratuvarların sayısı da hızlı bir artış göstermektedir. Bu gelişim ve artış nitelikli laboratuvar teknikerine olan ihtiyacı da beraberinde getirmektedir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı iki yıl önlisans eğitiminde, temel ve klinik bilimler ile ilgili teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek, öğrencilerin başarılı bir şekilde mezun olmaları ve sektörde tercih edilen eleman olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.

İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı olarak temel amacımız, tıp ve sağlık alanlarında bulunan laboratuvarlardaki teknolojik cihazları kullanabilen, güncel bilgi ve teknikleri takip eden, insan ve çevreye saygılı, ahlaki ve etik değerlere bağlı, iletişimi güçlü, çözüm odaklı çalışan ve bu alandaki ihtiyacı karşılayabilecek mesleğini severek ve en iyi şekilde yapacak elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, donanımlı laboratuvar alt yapımız, uygulamalı eğitim müfredatımız ve uzman akademik kadromuz ile öğrencilerimizin gerek teorik bilgiyi öğrenmeleri gerekse pratik becerilerinin kazandırılması ve başarılı bir şekilde mezun olabilmeleri için çalışmaktayız.

Tıbbi Laboratuvar Teknikeri olarak mesleğini severek yapan, edindiği bilgi ve beceri ile kendine yeni kapılar açmak için çalışan, topluma faydalı bir birey olmayı amaç edinen tüm aday öğrencilerimizi bekliyor, başarılar diliyorum.

 

Öğr. Gör. Aslı Pınar ZORBA
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Program Başkanı
asli.zorba@istinye.edu.tr