Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bir Radyoterapi Kliniğinde Teknikerin Rolü

15 mart 2020 tarihinde Medikal Park Bahçelievler Hastanesi Medikal Fizik Uzmanı Gülay Güray öğrencilerimize “Bir Radyoterapi Kliniğinde Teknikerin Rolü” başlıklı bir seminer vermiştir. Seminerimizde Radyoterapi ve Medikal Görüntüleme Kliniklerinde çalışan teknikerlerin görevi ve önemini anlatılmış kullanılan cihazlarla ilgili temel bilgiler verilmiştir. “Radyoterapi nedir?”, “Radyoterapi kimler tarafından uygulanır?” “Radyoterapi tekniklerinde amaç nedir?” gibi sorulara bir teknikerin görevi üzerinden cevap verilmiştir. Radyasyonla çalışılan alanlarda güvenli çalışma tekniklerine de değinilen seminerde doz birimleri, dozimetreler ve radyoterapide hasta immobilazsoyunun da önemi anlatılmıştır.