Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi Yemliha YILDIZ - Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Orkun GÜRBÜZ - Müdür Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kübra TOMBULTÜRK - Müdür Yardımcısı
Merve ÖZYILDIRIM - Yüksekokul Sekreteri