Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Yemliha YILDIZ - Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Orkun GÜRBÜZ - Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kübra TOMBULTÜRK - Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Pınar ZORBA YILDIZ - Üye
Dr. Öğr. Üyesi Merve ARICI - Üye
Öğr. Gör. Vedat GÖKEN - Üye
Merve ÖZYILDIRIM - Raportör