Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

Program Hakkında

Eczane Hizmetleri Programı, eczacılık alanında hizmet vermek üzere gerekli bilgiye sahip olan, sağlık alanında eğitilmiş ara elemanın yetiştirilmesini içermektedir.

Eczane Hizmetleri Teknikeri:
Eczacı gözetimi altında reçetelerdeki ilaçların hazırlanarak doğru bir şekilde sunulmasını sağlayan ve diğer tıbbi ürünler hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılmasında, eczane kayıtlarının tutulmasında ve hastalarla iletişimin sağlanmasında eczacıya yardımcı olan sağlık personelidir.

Programın Amacı:
Bu programın amacı, topluma daha kaliteli bir sağlık hizmetinin sunulması amacıyla eğitimli, gerekli bilgi ve donanıma sahip olan sağlık alanında yardımcı ara elemanın yetiştirilmesidir. Program kapsamında, mesleki bilgilerin teorik ve uygulamalı olarak kazanılması, güncel bilgi ve teknolojilerinin kullanımının öğretilmesi, reçeteli ve reçetesiz ilaçlara ait sağlık prosedürlerinin uygulanması ve tutulması gereken kayıtlar hakkında gerekli olan bilgilerin verilmesi ve güncel sistem hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması, ilaç kullanımı konusunda akılcı bir yaklaşımın sergilenmesi ve bunların hepsinin yapılması için de gerekli olan bilişim ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasını içermektedir.

Staj ve İş Olanakları:
Bu bölümden gerekli bilgi ve donanıma sahip olarak mezun olabilmek için gerekli olan staj sürelerinin tamamlanmış olması gerekmektedir ve bunun sağlanabilmesi için de üniversitemiz tarafından eczanelerde, ecza depolarında ve hastanelerde staj olanakları sunulmaktadır. Bu bölümden mezun olan sağlık çalışanları, eczanelerde, kamu ve özel hastanelerde, ecza depoları, medikal sektör ve ilaç endüstrisi de dahil olmak üzere çeşitli alanlardaki iş yerlerinde eğitimli yardımcı ara eleman olarak çalışabilmektedirler. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavı (DGS) ile Biyokimya, Kimya, Kimya Mühendisliği ve ayrıca Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya bölümlerine devam etme hakkı kazanarak lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedirler.