Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Radyasyonun Embriyo ve Fetüs Üzerindeki Etkileri Konferansı Gerçekleştirildi

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programımız tarafından 27 Nisan 2022 tarihinde "Radyasyonun Embriyo ve Fetüs Üzerindeki Etkileri" başlıklı online konferans düzenlenmiştir. İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoterapi programı ve İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalından değerli hocalarımızın katılımı ile tamamlanan etkinlik yaklaşık 200 katılımcı ile zoom üzerinden gerçekleşmiştir. Seminerde Sayın Doç. Dr. Songül Karaçam Radyoterapide Embiyo ve Fetüs Dozları, Sayın Öğr. Gör. Duygu Tunçman Nükleer Tıpta Embiyo ve Fetüs Dozları, Sayın Medikal Fizik Uzmanı Deniz Kısınma Azaklıoğlu Radyolojide Embiyo ve Fetüs Dozları konu başlıklı sunumlarını öğrencilerimizle paylaşmıştır. Katılım gösteren tüm öğrenci ve hocalarımıza teşekkür ederiz.