Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuz Öğretim Görevlilerinden Akademik Çalışmalar (2018)

1- SHMYO Müdür Yrd. Öğr. Gör. Fatma Kübra TOMBULTÜRK’ün

2018 yılı içerisinde yürüttüğü bilimsel çalışmalarla ilgili verileri içeren ''Regulation of MMP 2 and MMP 9 expressions modulated by AP-1 (c-jun) in wound healing: improving role of Lucilia sericata in diabetic  rats.makalesi''(https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00592-018-1237-5.pdf) ve  ''NFKB1 rs28362491 and pre-miRNA-146a rs2910164 SNPs on E-Cadherin expression in case of idiopathic oligospermia: A case-control study.''(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6004596/pdf/ijrb-16-247.pdfmakaleleri yayımlanmıştır.

 

2- SHMYO Anestezi Program Başkanı Öğr. Gör. Ebru Nur AY’ın

2018 yılı içerisinde yürüttüğü bilimsel çalışmalarla ilgili verileri içeren ''Kalsitriol ve Doksorubisin Kombinasyonunun MCF7 Üzerine Olası Anti Kanser Etkilerinin Araştırılması'' (http://dergipark.gov.tr/experimed/issue/40316/481614) ve  başlıklı çalışması Experimed dergisinde yayımlanmıştır. 

 

3- SHMYO Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik Programından Öğr. Gör. Ayşegül Hülcen DÖNMEZ’in 

2018 yılı içerisinde yürüttüğü bilimsel çalışmalarla ilgili verileri içeren '‘A Survey About University Students’ Perception of Post Truth on Social Media’'(http://ratingacademy.com.tr/ojs/index.php/joa/article/view/491) isimli çalışması Journal of Awareness uluslararası hakemli dergisinde yayımlanmıştır.