Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuz Öğretim Görevlilerinden Akademik Çalışmalar (2019)

 

Öğr. Gör. Ebru Nur AY

 

SHMYO Anestezi Program Başkanı Öğr. Gör. Ebru Nur AY’ın 2019 yılı içerisinde yürüttüğü bilimsel çalışmalarla ilgili verileri içeren ‘’Silver nanoparticle/capecitabine for breast cancer cell treatment'' başlıklı çalışması Toxicology in Vitro dergisinde yayımlanmıştır.

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0887233318306179?dgcid=coauthor)

 

 

Öğr. Gör. Aslı Pınar ZORBA

 

Müge Elif YAŞİN'ın SHMYO Öğretim Görevlisi Aslı Pınar ZORBA ile birlikte çalıştığı ''Mezenkimal Kök Hücrelerin Grafen Eklenmis Biyomürekkeplerle 3B Yazıcılarda Basımı ve Farklılaştırılması'' projesi TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Araştırma Projesi kapsamında kabul edilmiştir.

 

Öğr. Gör. Cem Serkan ATLI  SHMYO Öğretim Görevlimiz Cem Serkan ATLI'nın makalesi Türk Yurdu dergisinde İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cem Serkan ATLI'nın ''İstanbul ve Paris Gökdelenleri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme'' isimli çalışması Türk Yurdu dergisinde yayınlandı.  https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=4623 Öğr. Gör. Esra Fener SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğr. Gör. Esra Fener'in "Sağlıkta Şiddet Nedenlerinin Toplum Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi" isimli çalışması 2019 Yılı Şubat ayında Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research dergisinde yayımlanmıştır.  http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi62_pdf/6iksisat_kamu_isletme_turizm/fener_esra.pdf

 

 

Öğr. Gör. Cem Serkan ATLI

 

SHMYO Öğretim Görevlimiz Cem Serkan ATLI'nın makalesi Türk Yurdu dergisinde İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Cem Serkan ATLI'nın ''İstanbul ve Paris Gökdelenleri: Karşılaştırmalı Bir İnceleme'' isimli çalışması Türk Yurdu dergisinde yayınlandı.

(https://www.turkyurdu.com.tr/yazar-yazi.php?id=4623)

 

 

Öğr. Gör. Esra FENER

 

SHMYO Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Öğr. Gör. Esra Fener'in "Sağlıkta Şiddet Nedenlerinin Toplum Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi" isimli çalışması 2019 yılı şubat ayında Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research dergisinde yayımlanmıştır.

(http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt12/sayi62_pdf/6iksisat_kamu_isletme_turizm/fener_esra.pdf)