Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sempozyumu

İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı ev sahipliğinde ve TGDER işbirliğiyle “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sempozyumu” düzenlenmiştir.
Açılış konuşmaları SHMYO Müdürü Sayın Dr.Öğr. Üyesi Yemliha YILDIZ ve Tıbbi Görüntüleme Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Sacit TANRIVERDİ tarafından gerçekleştirilmiştir.
Sempozyumun düzenlenmesinde büyük emeği olan Tıbbi Görüntüleme Teknikleri program başkanı Sayın Öğr.Gör. Özge ULU’ya, oturum başkanlığı yapan hocalarımız Sayın Öğr.Gör. Ayşe Banu BİRLİK, Sayın Öğr.Gör. Hatice GÜREL ÖZDEMİR ve sunumları ile katkılarından dolayı Sayın Dr. Öğr. Üyesi Işıl Yurdaışık, Sayın Hüseyin Arıkan, Sayın Kenan Kaya, Sayın Onur Özdemir ve Sayın Mehmet Selimoğlu’na teşekkür ederiz.