Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Selim  ATALAY

Selim Atalay,  Öğretim Görevlisi