Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Osman ESEN

Osman Esen,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

ANESTEZIYOLOJI VE REANIMASYON Temel Alan Üniversite/Kurum İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BILIMLERI TEMEL ALANI Doçentlik Bilim Alanı T.C. Kimlik No 39247957006 Adı Soyadı OSMAN ESEN Öğrenim Bilgisi 2005 İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM Tez adı: Sepsis Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Midazolam ile Deksmedetomidinin Gastrointestinal Transit Üzerine Etkileri (2009) Tez Danışmanı:(Banu Çevik) Tıpta Uzmanlık SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 9/Şubat/2009 1995 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ/CERRAHPAŞA TIP PR. Lisans İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 23/Temmuz/1999 2017 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM PR. (AÇIKÖĞRETİM) Önlisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 16/Eylül/2019 Yabancı Dil Bilgisi İngilizce ÜDS, 19.10.2007, Puan: 66.250 Akademik Görevler DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU) 2020 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU) 2018-2020 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ/İSTANBUL KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR ŞEHİR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI)2005-2009 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI)2000-2001 27/03/2022 20:54:32Basım Tarihi : Sayfa: 1 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler Türk Yoğun Bakım Derneği, Üye , 20101. Rejyonal Anestezi Derneği (RAD), Üye , 20102. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği (TARD), Üye , 20093. ESERLER Makaleler : Ulusal M-716-4320 YILMAZ GÜLSEREN, KUTUK GÜNSEL, ESEN OSMAN, SALİHOĞLU ZİYA (2020). Comparison of Safety Profile of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy - Open Gastrostomy in Children Undergoing Gastrostomy Tube Insertion. Kocaeli Medical Journal, 9(1), 95-101., Doi: 10.5505/ktd.2020.98852 M-691-0841 AKAY MUSTAFA ALPER, GÜVEN MURAT, KAHRAMAN ESEN HAYRÜNİSA, ESEN OSMAN, İLÇE ZEKERİYA (2020). Burns in Children: Data Update With 145 Patients. Kocaeli Medical Journal, 9(3), 86-92., Doi: 10.5505/ktd.2020.31549 M-716-4331 YILMAZ GÜLSEREN, ESEN OSMAN (2020). Alteration of respiratory and hemodynamic parameters following fiberoptic intubation: our experience with 50 patients. Kocaeli Medical Journal, 9(2), 8391., Doi: 10.5505/ktd.2020.16013 M-716-4298 YILMAZ GÜLSEREN, AYDIN NEVİN, ESEN OSMAN, YALÇIN NAİME, ADIYEKE ÖZAL, SALİHOĞLU ZİYA, DERBENT ABDURRAHİM (2019). Retrospective analysis of centrally inserted central venous catheters in low birth weight neonates: our experience with 50 cases. Kocaeli Medical Journal, 8(1), 161-169., Doi: 10.5505/ktd.2019.37029 M-716-4312 YILMAZ GÜLSEREN, AKÇA AYSU, ESEN OSMAN, SALİHOĞLU ZİYA (2019). Multimedia education on the day of elective cesarean section increases anxiety scores. Perinatal Journal, 27(1), 38-42., Doi: 10.2399/prn.19.0271006 M-716-4250 YILMAZ MEHMET, FINDIK ORHAN, ÖNCÜL SEMA, ATAR GAYGUSUZ ELİF, ESEN OSMAN, ERDİVANLI BAŞAR, KOÇOĞULLARI CEVDET (2017). Effect of intrathecal fentanyl on incidence of post-spinal headache. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, 9(1), 8-14., Doi: 10.5222/iksst.2017.008 M-691-0863 KAHRAMAN ESEN HAYRÜNİSA, ESEN OSMAN, Atar Kaygusuz Elif, AKAY MUSTAFA ALPER (2016). Foreign Body Aspiration Connected Total Atelectasis in Case Emergency Bronchoscopy Our Practic. Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, 7(25), 56-59., Doi: 10.17944/mkutfd.92230 M-716-4280 YÜZBAŞIOĞLU YÜCEL, HALHALLI HÜSEYİN CAHİT, HALHALLI GÖKÇEN, ESEN OSMAN, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA, YILDIRIM MERAL, DİVRİKOĞLU YAVUZ SELİM, YILMAZ SERKAN (2016). Comparison of in-hospital and in Emergency Services Cardiopulmonary Resuscitation . Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18(2), 115-122., Doi: 10.24938/kutfd.277965 M-716-4179 ESEN OSMAN, ÖNCÜL SEMA, YILMAZ MEHMET, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA (2016). Retrospective Evaluation of Pressure Sores of Patients in Intensive Care. Southern Clinis of Istanbul Eurasia, 27(2), 111-115., Doi: 10.5505/jkartaltr.2015.060024 M-716-4211 ESEN OSMAN, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA, ÖNCÜL SEMA, ATAR GAYGUSUZ ELİF, YILMAZ MEHMET, BAYRAM ERKAN (2016). Code Blue Practices and Evaluation of Results in the Training And Research Hospital. The Journal of Kartal Training and Research Hospital, 27(1), 57-61., Doi: 10.5505/jkartaltr.2015.75547 M-716-4203 ESEN OSMAN, YILMAZ MEHMET, ATAR GAYGUSUZ ELİF, ÖNCÜL SEMA (2015). Our UltrasoundGuided Infraclavicular Block Practice in the Early Stages of Learning Curve. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp dergisi, 13(3), 121-126., Doi: 10.5222/iksst.2015.121 M-716-4192 YILMAZ MEHMET, ESEN OSMAN, AYTEKİN MEHMET HAMDİ, ŞAHİN SONER, AKALIN OYSU DUYGU (2015). Dexmedetomidine Sedation in a High-Risk Patient During Awake Craniotomy. İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp dergisi, 13(3), 133-136., Doi: 10.5222/iksst.2015.133 M-716-4038 ATAR GAYGUSUZ ELİF, ÖNCÜL SEMA, YILMAZ MEHMET, ESEN OSMAN, BALCI CANAN (2015). Contrubution of APACHE II to predict the mortality of medical and surgical patients in intensive care unit. The Journal of Kartal Training and Research Hospital, 26(2), 127-131., Doi: 10.5505/jkartaltr.2015.06025 M-716-4233 ÖNCÜL SEMA, YILMAZ MEHMET, ATAR GAYGUSUZ ELİF, ESEN OSMAN, BALCI CANAN (2015). Kliniğimizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi. Anestezi Dergisi, 23(2), 77-80. M-759-3080 ESEN OSMAN, ŞENGÜL ERKAN, ŞENGÜL AYSUN, ÖNCÜL SEMA, TEMİZ SÜLEYMAN, YILMAZ MEHMET (2014). Acute Pulmonary Edema after Creating Arteriovenous Fistula in a Hemodialysis Patient with Pneumonectomy . The Medical Journal of Mustafa Kemal University, 5(20), 54-57. 39247957006-1072 27/03/2022 20:54:32Basım Tarihi : Sayfa: 2 Makaleler : M-716-4071 KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA, ESEN OSMAN (2014). Henoch-Schönlein Purpura Begin with Severe Gastrointestinal Involvement. ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, 45(4), 204-207. M-716-4090 ÖNCÜL SEMA, YILMAZ MEHMET, AKALIN OYSU DUYGU, ATAR GAYGUSUZ ELİF, ESEN OSMAN, ŞİMŞEK TAHSİN, DOĞAN ALCAL HİLAL, BAY BAŞOL (2014). Our experience in percutaneous tracheostomy which performed by Griggs method: 38 cases . Kocaeli Medical Journal, 3(2), 1-4. M-716-4026 ESEN OSMAN, TERZİ HASAN, ARSLAN SİNAN, ÖZCAN ABDULLAH AYDIN, ÖNCÜL SEMA, BALCI CANAN (2013). Pulmonary embolism during cesarean section . Kocaeli Medical Journal, 2(2), 3033. M-716-4019 KILINÇ HÜSEYİN, ESEN OSMAN, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA, BOZTEPE AYŞENUR, ÇOLAKOĞLU SERHAN, BALCI CANAN, ÖZTEK İBRAHİM (2013). Experimental animal model of implementation of thiopental intraarterial papaverine pentoxifylline and treatment of damage incurred as a result of vessel wall histopathological evaluation . Kocaeli Medical Journal, 2(2), 10-18. M-714-9978 ESEN OSMAN, BALCI CANAN, ATAR GAYGUSUZ ELİF, KÜÇÜKCERİT TANER, MALÇOK ÜMİT ALİ, AKALIN OYSU DUYGU, BAYRAM ERKAN (2012). Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Bilateral Subdural Hematom. Kocaeli Medical Journal, 1(2), 43-46. M-716-4000 BAYRAM ERKAN, ESEN OSMAN, BALCI CANAN, ATAR GAYGUSUZ ELİF, ARSLAN SİNAN, GÜRBÜZ SARPEL (2012). Noninvasive Mechanical Ventilation in Pulmonary Edema Developed After Inhalation of Ammonia . Kocaeli Medical Journal, 1(2), 35-38. M-716-3876 ESEN OSMAN, ÇEVİK BANU, ÇOLAKOĞLU SERHAN, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA (2012). The Effects of Dexmedetomidine and Midazolam on Gastrointestinal Motility in Septic Rats. Yoğun Bakım Dergisi, 10(1), 53-58. Uluslararası M-758-1539 ESEN OSMAN, BALCI CANAN (2022). Effects of adding midazolam to ketamine and fentanyl combination in a burn wound dressing in adults. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 13(2), 206-209., Doi: 10.4328/ACAM.20920 M-762-5526 AYDIN NEVİN, ESEN OSMAN, YILMAZ GÜLSEREN (2022). Effect of fluoroscopy in central vein catheterization in children . Annals of Clinical and Analytical Medicine, 13, 1-5., Doi: 10.4328/ACAM.20944 M-758-1532 AYDIN NEVİN, ESEN OSMAN, ATEŞ HATİCE (2022). Comparison of tap block and epidural block in gynecologic oncology surgeries. Annals of Clinical and Analytical Medicine, 13(2), 220-224., Doi: 10.4328/ACAM.20971 M-758-1496 ESEN OSMAN, ÖZCANOĞLU HATİCE DİLEK (2022). Impact of a supervised pulmonary rehabilitation program on postoperative dyspnea in patients undergoing cardiac surgery . Annals of Clinical and Analytical Medicine, 13(3), 300-303., Doi: 10.4328/ACAM.20969 M-758-9947 ESEN OSMAN, BALCI CANAN, SARGIN MEHMET AKİF, ERDİVANLI BAŞAR (2021). Impact of leg wrapping in combination with leg elevation on postspinal hypotension in subjects undergoing elective cesarean section under spinal anesthesia . Annals of Clinical and Analytical Medicine, 12(12), 1383-1387., Doi: 10.4328/ACAM.20759 M-759-0055 ESEN OSMAN, GÜVEN MURAT, YILDIRIM ABDULLAH, TURGUT HAMDİ TANER, TİRYAKİ ÇAĞRI, YAZICIOĞLU MURAT BURÇ, HAKSAL MUSTAFA CELALETTİN, ÇİFTÇİ ALİ, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA (2021). Epidemiology of burn injuries in Burn Center. Southern Clinics of Istanbul Eurasia, 32(4), 360-365., Doi: 10.14744/scie.2021.93270 M-696-7529 YILMAZ GÜLSEREN, VAROL KENAN, ESEN OSMAN, KAYHAN ARDA, SALİHOĞLU ZİYA (2021). Airway patency in children undergoing magnetic resonance imaging using neck collars: a single center, randomized, double-blind, prospective study. Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition), 71(1), 11-16., Doi: 10.1016/j.bjane.2020.12.002 M-716-4327 YILMAZ GÜLSEREN, ESEN OSMAN, AYDIN NEVİN, VAROL KENAN, KAYHAN ARDA, DERBENT ABDURRAHİM, SALİHOĞLU ZİYA (2020). Ketofol Provides Better Upper Airway Size than Ketamine and Propofol in Pediatric Population Receiving Sedation for Magnetic Resonance Imaging. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, 29(2), 57-64., Doi: 10.5336/pediatr.2019-71846 M-716-2178 ESEN OSMAN, YILMAZ GÜLSEREN, AYDIN NEVİN (2020). Perioperative hypothermia in pediatric patients operated in a tertiary care center: Incidence and correlates. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(4), 793-798., Doi: 10.12669/pjms.36.4.456 (Çeyreklik Dilim=Q3) M-716-2155 ÇİFTÇİ ALİ, ESEN OSMAN, YAZICIOĞLU MURAT BURÇ, HAKSAL MUSTAFA CELALETTİN, TİRYAKİ ÇAĞRI, GÜNEŞ ABDULLAH, CİVİL OSMAN, ÖZYILDIZ MEHMET, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA (2019). Could neutrophil-to-lymphocyte ratio be a new mortality predictor value in severe burns?. Journal of Surgery and Surgical Research, 5(1), 26-28., Doi: 10.17352/2455-2968.000063 M-716-2122 ERGÜL YAKUP, İRDEM AHMET, ESEN OSMAN, GÜZELTAŞ ALPER (2018). Successful Cryoablation of Incessant Fast-Slow Atypical Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia in a Child with Tachycardia-Induced Cardiomyopathy. Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish 39247957006-1072 27/03/2022 20:54:32Basım Tarihi : Sayfa: 3 Makaleler : Society of Cardiology, 46(5), 406-410., Doi: 10.5543/tkda.2017.39888 M-706-3871 ERGÜL YAKUP, ESEN OSMAN, ÖZGÜR SENEM, GÜZELTAŞ ALPER (2018). Catheter ablation of manifest posteroseptal accessory pathway associated with coronary sinus diverticula in a child with congenitally corrected transposition of the great arteries. The Anatolian Journal of Cardiology, 19(2), 149-151., Doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2017.8108 M-716-2092 HAKSAL MUSTAFA CELALETTİN, TİRYAKİ ÇAĞRI, YAZICIOĞLU MURAT BURÇ, GÜVEN MURAT, ÇİFTÇİ ALİ, ESEN OSMAN, TURGUT HAMDİ TANER, YILDIRIM ABDULLAH (2017). General Characteristics of Paint-Thinner Burns: Single Center Experience. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 23(1), 51-55., Doi: 10.5505/tjtes.2016.66178 M-715-9213 TİRYAKİ ÇAĞRI, HAKSAL MUSTAFA CELALETTİN, YAZICIOĞLU MURAT BURÇ, ÇİFTÇİ ALİ, ESEN OSMAN, TURGUT HAMDİ TANER, YILDIRIM ABDULLAH, GÜVEN MURAT (2017). Factors affecting mortality among victims of electrical burns. . Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, 23(3), 223-229., Doi: 10.5505/tjtes.2016.29166. M-716-2236 YILMAZ MEHMET, ÇAKIR UĞUR, TUMAN TAHA CAN, ÖNCÜL SEMA, ATAR GAYGUSUZ ELİF, ESEN OSMAN, TAŞ HALİL İBRAHİM (2016). Depression, posttraumatic stress and correlates among the relatives of the patients in the intensive care unit. Journal of Mood Disorders, 6(4), 196-201., Doi: 10.5455/jmood.20161226104332 M-716-2087 KAHRAMAN ESEN HAYRUNİSA, ESEN OSMAN, IRSİ CESİM (2015). Retroperitoneal Ganglioneuroma; mimicking an ovarian mass in a child.. Pakistan Journal of Medical Sciences, 31(3), 724-726., Doi: 10.12669/pjms.313.5980 (Çeyreklik Dilim=Q3) M-716-2225 YAZICI ESRA, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA, ESEN OSMAN, YAZICI AHMET BÜLENT, BOZKURT ZİNCİR SELMA, İNCE MUSTAFA (2014). The Relationship Between Coping Styles and Temperament and Character Traits in Nurses. IJSR - International Journal of Scientific Research, 3(10), 378-381. M-716-2212 YAZICI AHMET BÜLENT, ESEN OSMAN, YAZICI ESRA, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA, İNCE MUSTAFA (2014). The Relationship between Temperament and Character Traits and Burnout among Nurses. Journal of Psychology & Psychotherapy, 4(5), 1-5., Doi: 10.4172/21610487.1000154 Bildiriler Ulusal Yoğun Bakım Ünitemizdeki Perkütan Trakeotomi: 232 Olgunun Deneyimi , EKTİ YASİN, ESEN OSMAN (2021).. ABANT SEMPOZYUMU, (Özet bildiri) B-715-8580 COVID-19, PALYATİF BAKIM HASTALARINDAKİ KÜLTÜR SONUÇLARINI NASIL ETKİLEDİ? ÖN VERİLERİMİZ , ESEN OSMAN (2020).. 3. Palyatif E Sempozyumu, (Özet bildiri) B-704-2725 Denetimli pulmoner rehabilitasyon programının kalp cerrahisi geçiren hastalarda postoperatif kan gazı analizi parametreleri üzerindeki etkisi: 35 hastanın ön verileri , ESEN OSMAN, ÖZCANOĞLU HATİCE DİLEK (2020).. 20. ULUSAL YOĞUN BAKIM (Uluslarası Katılımlı) E-KONGRESİ, (Özet bildiri) B-704-2732 ANESTEZİLİ EKT UYGULAMASINDA PROPOFOL VE SÜKSİNİLKOLİNİN ETKİNLİĞİ , ESEN OSMAN, EKTİ YASİN (2019).. 7. Abant Anestezi Sempozyumu, (Özet bildiri) B-704-2719 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Yarası Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi , KAHRAMAN ESEN HARÜNİSA, ESEN OSMAN, KILIÇBAY FATİH, AKAY MUSTAFA ALPER (2014).. 32. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ, (Özet bildiri) B-691-2885 Uluslararası Venous Port Catheter Implantation For Chemotherapy: Experience Of 232 Patients As Anesthesiologists , ESEN OSMAN, AYTEKİN MEHMET HAMDİ (2021).. Sağlık Bilimleri Üniversitesi 1.Uluslararası Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu, (Özet bildiri) B-757-3491 Did Covid-19 Affect The Nutrition Status In Elderly Patients Requiring Intensive Care Introduction? , ESEN OSMAN (2021).. 23 rd International Intensive Care E-Symposium, (Özet bildiri) B-715-8583 Kitaplar Ulusal Kitapta Bölüm 39247957006-1072 27/03/2022 20:54:32Basım Tarihi : Sayfa: 4 RESİMLİ PRATİK ANESTEZİ, Bölüm adı:(Opioidler) (2021)., ESEN OSMAN, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Editör:OSMAN ESEN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 239, ISBN:978-625-7146-41-8, Türkçe(Ders Kitabı) K-701-5127 RESİMLİ PRATİK ANESTEZİ, Bölüm adı:(Erişkinlerde Temel ve İleri Yaşam Desteği) (2021)., ESEN OSMAN, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Editör:OSMAN ESEN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 239, ISBN:978-625-7146-41-8, Türkçe(Ders Kitabı) K-701-5128 KLİNİSYENLER İÇİN BESLENME, Bölüm adı:(YOĞUN BAKIM HASTASINDA ENTERAL BESLENME) (2019)., ESEN OSMAN, EKTİ YASİN, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, Editör:YASİN EKTİ, MEHMET GÜNDÜZ, CAN ÖZLÜ, DEMET ÇEKDEMİR, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 220, ISBN:978-605-7607-157, Türkçe(Bilimsel Kitap) K-701-5155 Eğitim-Öğretim Faaliyeti Ders SaatiÖğrenim Dili Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları (İÖ) Önlisans/Türkçe(2021-2022) 4TürkçeD-426-7952 Temel ve İleri Yaşam Desteği Uygulamaları Önlisans/Türkçe(2021-2022) 4TürkçeD-426-7949 Anesteziyoloji (İÖ) Önlisans/Türkçe(2021-2022) 2 TürkçeD-426-7944 Anesteziyoloji Önlisans/Türkçe(2021-2022) 2 TürkçeD-426-7943 Uygulamalı Anestezi ve Reanimasyon-2 (İÖ) Önlisans/Türkçe(2020-2021) 4TürkçeD-426-7941 Uygulamalı Anestezi ve Reanimasyon-2 Önlisans/Türkçe(2021-2022) 4TürkçeD-426-7940 Uygulamalı Anestezi ve Reanimasyon (İÖ) Önlisans/Türkçe(2020-2021) 5TürkçeD-426-7939 Uygulamalı Anestezi ve Reanimasyon Önlisans/Türkçe(20202021) 5TürkçeD-426-7938 Anesteziye Giriş (İ.Ö) Önlisans/Türkçe(2019-2020) 2 TürkçeD-425-7423 Anesteziye Giriş Önlisans/Türkçe(2019-2020) 2 TürkçeD-425-7422 Özel Anestezi Teknikleri (İ.Ö) Önlisans/Türkçe(2018-2019) 2 TürkçeD-425-7421 Özel Anestezi Teknikleri Önlisans/Türkçe(2018-2019) 2 TürkçeD-425-7420 Atıflar SSCI, SCIExp,AHCI Alan endeksleri Diğer AT-341-1107 Multimedia education on the day of elective cesarean section increases anxiety scores (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Özgün Makale/2019/Eser No=7164312/ 0 0 1 AT-341-1125 Comparison of in hospital and in Emergency Services Cardiopulmonary Resuscitation (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Özgün Makale/2016/Eser No=7164280/ 0 1 0 AT-341-1115 Code Blue Practices and Evaluation of Results in the Training And Research Hospital (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Özgün Makale/2016/Eser No=7164211/ 0 0 6 AT-341-1104 Dexmedetomidine Sedation in a High Risk Patient During Awake Craniotomy (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Vaka Takdimi/2015/Eser No=7164192/ 0 0 0 AT-341-1122 Retrospective Evaluation of Pressure Sores of Patients in Intensive Care (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Özgün Makale/2016/Eser No=7164179/ 0 0 7 AT-341-1112 Our experience in percutaneous tracheostomy which performed by Griggs method 38 cases (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Özgün Makale/2014/Eser No=7164090/ 0 3 5 AT-341-1123 Pulmonary embolism during cesarean section (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Vaka Takdimi/2013/Eser No=7164026/ 0 0 1 AT-341-1105 Experimental animal model of implementation of thiopental intraarterial papaverine pentoxifylline and treatment of damage incurred as a result of 0 1 0 39247957006-1072 27/03/2022 20:54:32Basım Tarihi : Sayfa: 5 Atıflar SSCI, SCIExp,AHCI Alan endeksleri Diğer vessel wall histopathological evaluation (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Özgün Makale/2013/Eser No=7164019/ AT-341-1109 Noninvasive Mechanical Ventilation in Pulmonary Edema Developed After Inhalation of Ammonia (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Vaka Takdimi/2012/Eser No=7164000/ 0 0 1 AT-338-9336 Depression posttraumatic stress and correlates among the relatives of the patients in the intensive care unit (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Özgün Makale/2016/Eser No=7162236/ 1 0 0 AT-341-1113 The Relationship Between Coping Styles and Temperament and Character Traits in Nurses (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Özgün Makale/2014/Eser No=7162225/ 0 4 0 AT-338-1207 Perioperative hypothermia in pediatric patients operated in a tertiary care center Incidence and correlates (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Özgün Makale/2020/Eser No=7162178/ 1 1 0 AT-341-1101 Could neutrophil to lymphocyte ratio be a new mortality predictor value in severe burns (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Özgün Makale/2019/Eser No=7162155/ 0 2 0 AT-338-9342 General Characteristics Of Paint Thinner Burns Single Center Experience (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Özgün Makale/2017/Eser No=7162092/ 1 0 0 AT-338-9339 Retroperitoneal Ganglioneuroma mimicking an ovarian mass in a child (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Vaka Takdimi/2015/Eser No=7162087/ 2 6 0 AT-338-9337 Factors affecting mortality among victims of electrical burns (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Özgün Makale/2017/Eser No=7159213/ 3 7 0 AT-341-1098 Catheter ablation of manifest posteroseptal accessory pathway associated with coronary sinus diverticula in a child with congenitally corrected transposition of the great arteries (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Vaka Takdimi/2018/Eser No=7063871/ 0 1 0 AT-338-1200 Airway patency in children undergoing magnetic resonance imaging using neck collars a single center randomized double blind prospective study (Dr.Sonrası )YAYINLAR/MAKALE/Özgün Makale/2021/Eser No=6967529/ 1 0 0 Editörlükler RESİMLİ PRATİK ANESTEZİ (Endekste taranmıyor), Kitap, Editör, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, 01.01.2021-01.01.2021 1. Üniversite Dışı Deneyim Uzman Doktor İSTANBUL ONKOLOJİ HASTANESİ, (Diğer)2018 Uzman Doktor İSTANBUL BEZM-İ ALEM VALİDE SULTAN VAKIF GUREBA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANI, (Hastane) 2017-2018 Uzman Doktor İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, (Hastane) 2015-2015 Uzman Doktor İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, (Hastane) 2015-2017 Uzman Doktor KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, (Hastane)2010-2015 Jandarma Tabip Asteğmen / Teğmen ADANA ASKER HASTANESİ, (Diğer)2009-2010 Sertifika 39247957006-1072 27/03/2022 20:54:32Basım Tarihi : Sayfa: 6 Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu, İstanbul üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sertifika, 01.06.0207 -30.06.2007 (Ulusal) 452432 Kurs Yoğun Bakım ve Organ Bağışı Atölyesi, Yoğun Bakım ve Organ Bağışı, İstanbul, Kurs, 31.07.2019 31.07.2019 (Ulusal) 452455 TARD Eğitimi Geliştirme Kursu (Modül V) – Nöroloji, Rejyonal Anestezi ve Ağrı Yönetimi, Nöroloji, Rejyonal Anestezi ve Ağrı Yönetimi, İstanbul, Kurs, 02.03.2019 -03.03.2019 (Ulusal) 452450 2. Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (ECMO) Kursu, Ekstrakorporeal Membran Oksijenizasyonu (ECMO) , İstanbul, Kurs, 10.05.2017 -11.05.2017 (Ulusal) 452449 Temel Ekokardiyografi Kursu, Temel Ekokardiyografi Kursu, İstanbul, Kurs, 25.11.2016 -26.11.2016 (Ulusal) 452448 Temel Transözefageal Ekokardiyografi Kursu, Temel Transözefageal Ekokardiyografi , İstanbul, Kurs, 25.10.2016 -26.10.2016 (Ulusal) 452452 Temel UMKE Eğitim ve Tatbikatı, UMKE, İstanbul, Kurs, 21.03.2016 -25.03.2016 (Ulusal)452454 TARD Eğitimi Geliştirme Kursu (Modül IV) – Anne ve Çocuk, İstenmeyen Etkiler, Anne ve Çocuk, İstenmeyen Etkiler, İstanbul, Kurs, 05.03.2016 -06.03.2016 (Ulusal) 452445 Mekanik Ventilasyon Kursu, Mekanik Ventilasyon, İstanbul, Kurs, 21.02.2014 -22.02.2014 (Ulusal)452443 Uygulamalı İstatistik Analiz Eğitimi, Uygulamalı İstatistik Analiz , Kocaeli, Kurs, 13.04.2013 -13.04.2013 (Ulusal) 452442 Rejyonal Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu, Rejyonal Anestezi Uygulamalarında Ultrason , Kocaeli, Kurs, 22.03.2013 -23.03.2013 (Ulusal) 452441 İstatistik Analize Giriş ve Orta Düzey İstatistik Analiz Eğitimi, İstatistik Analize Giriş ve Orta Düzey İstatistik Analiz , Kocaeli, Kurs, 23.02.2013 -23.02.2013 (Ulusal) 452440 Sedasyon Ve Analjezi Kursu, Sedasyon ve Analjezi , İstanbul, Kurs, 19.01.2013 -19.01.2013 (Ulusal)452439 TARD Eğitimi Geliştirme Kursu (Modül I) – Solunum Sistemi, Solunum Sistemi, İstanbul, Kurs, 06.04.2012 -08.04.2012 (Ulusal) 452436 Sağlık Personelinde Bağımlılığa Müdahale ve Önleme Eğitimi, Sağlık Personelinde Bağımlılığa Müdahale ve Önleme Eğitimi, Sakarya, Kurs, 13.02.2012 -13.02.2012 (Ulusal) 452438 TARD Eğitimi Geliştirme Kursu (Modül III) – Yoğun Bakım, Acil Tıp, Kan, Transfüzyon, Yoğun Bakım, Acil Tıp, Kan, Transfüzyon, İstanbul, Kurs, 13.01.2012 -15.01.2012 (Ulusal) 452434 TARD Eğitimi Geliştirme Kursu (Modül II) – Kardiyovasküler Sistem, Kardiyovasküler Sistem, İstanbul, Kurs, 16.12.2011 -18.12.2011 (Ulusal) 452433 Temel Biyoistatistik Kursu – 1, Temel Biyoistatistik , Çanakkale., Kurs, 17.02.2011 -20.02.2011 (Ulusal)452431 Rejyonal Anestezi Kadavra Kursu, 17-18 Haziran 2006, İstanbul., Rejyonal Anestezi , İstanbul, Kurs, 17.06.2006 -18.06.2006 (Ulusal) 452429 Çalıştay TAVI Zirvesi, TAVI, İstanbul, Çalıştay, 21.10.2017 -21.10.2017 (Ulusal)452453 Torasik Anestezi ve Havayolu Yönetimi Çalıştayı, Torasik Anestezi ve Havayolu Yönetimi , İstanbul, Çalıştay, 07.11.2015 -08.11.2015 (Ulusal)

Araştırma Alanları: ANESTEZİYOLOJİ VE REANIMASYON

Temel Alanları: Anesteziyoloji ve Reanimasyon, 

RESİMLİ PRATİK ANESTEZİ
2021 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-625-7146-41-8
ESEN OSMAN
RESİMLİ PRATİK ANESTEZİ
2021 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-625-7146-41-8
ESEN OSMAN
KLİNİSYENLER İÇİN BESLENME
2019 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-605-7607-15-7
ESEN OSMAN, EKTİ YASİN
Impact of a supervised pulmonary rehabilitation program on postoperative dyspnea in patients undergoing cardiac surgery
2022 - Uluslararası Hakemli
Annals of Clinical and Analytical Medicine, ESEN OSMAN, ÖZCANOĞLU HATİCE DİLEK
Comparison of tap block and epidural block in gynecologic oncology surgeries
2022 - Uluslararası Hakemli
Annals of Clinical and Analytical Medicine, AYDIN NEVİN, ESEN OSMAN, ATEŞ HATİCE
Effects of adding midazolam to ketamine and fentanyl combination in a burn wound dressing in adults
2022 - Uluslararası Hakemli
Annals of Clinical and Analytical Medicine, ESEN OSMAN, BALCI CANAN
Effect of fluoroscopy in central vein catheterization in children
2022 - Uluslararası Hakemli
Annals of Clinical and Analytical Medicine, AYDIN NEVİN, ESEN OSMAN, YILMAZ GÜLSEREN
Epidemiology of burn injuries in Burn Center
2021 - Uluslararası Hakemli
Southern Clinics of Istanbul Eurasia, ESEN OSMAN, GÜVEN MURAT, YILDIRIM ABDULLAH, TURGUT HAMDİ TANER, TİRYAKİ ÇAĞRI, YAZICIOĞLU MURAT BURÇ, HAKSAL MUSTAFA CELALETTİN, ÇİFTÇİ ALİ, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA
Airway patency in children undergoing magnetic resonance imaging using neck collars: a single center, randomized, double-blind, prospective study
2021 - Uluslararası Hakemli
Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition), YILMAZ GÜLSEREN, VAROL KENAN, ESEN OSMAN, KAYHAN ARDA, SALİHOĞLU ZİYA
Impact of leg wrapping in combination with leg elevation on postspinal hypotension in subjects undergoing elective cesarean section under spinal anesthesia
2021 - Uluslararası Hakemli
Annals of Clinical and Analytical Medicine, ESEN OSMAN, BALCI CANAN, SARGIN MEHMET AKİF, ERDİVANLI BAŞAR
Ketofol Provides Better Upper Airway Size than Ketamine and Propofol in Pediatric Population Receiving Sedation for Magnetic Resonance Imaging
2020 - Uluslararası Hakemli
Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrics, YILMAZ GÜLSEREN, ESEN OSMAN, AYDIN NEVİN, VAROL KENAN, KAYHAN ARDA, DERBENT ABDURRAHİM, SALİHOĞLU ZİYA
Burns in Children: Data Update With 145 Patients
2020 - Ulusal Hakemli
Kocaeli Medical Journal, AKAY MUSTAFA ALPER, GÜVEN MURAT, KAHRAMAN ESEN HAYRÜNİSA, ESEN OSMAN, İLÇE ZEKERİYA
Perioperative hypothermia in pediatric patients operated in a tertiary care center: Incidence and correlates
2020 - Uluslararası Hakemli
Pakistan Journal of Medical Sciences, ESEN OSMAN, YILMAZ GÜLSEREN, AYDIN NEVİN
Comparison of Safety Profile of Percutaneous Endoscopic Gastrostomy - Open Gastrostomy in Children Undergoing Gastrostomy Tube Insertion
2020 - Ulusal Hakemli
Kocaeli Medical Journal, YILMAZ GÜLSEREN, KUTUK GÜNSEL, ESEN OSMAN, SALİHOĞLU ZİYA
Alteration of respiratory and hemodynamic parameters following fiberoptic intubation: our experience with 50 patients
2020 - Ulusal Hakemli
Kocaeli Medical Journal, YILMAZ GÜLSEREN, ESEN OSMAN
Could neutrophil-to-lymphocyte ratio be a new mortality predictor value in severe burns?
2019 - Uluslararası Hakemli
Journal of Surgery and Surgical Research, ÇİFTÇİ ALİ, ESEN OSMAN, YAZICIOĞLU MURAT BURÇ, HAKSAL MUSTAFA CELALETTİN, TİRYAKİ ÇAĞRI, GÜNEŞ ABDULLAH, CİVİL OSMAN, ÖZYILDIZ MEHMET, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA
Multimedia education on the day of elective cesarean section increases anxiety scores
2019 - Ulusal Hakemli
Perinatal Journal, YILMAZ GÜLSEREN, AKÇA AYSU, ESEN OSMAN, SALİHOĞLU ZİYA
Retrospective analysis of centrally inserted central venous catheters in low birth weight neonates: our experience with 50 cases
2019 - Ulusal Hakemli
Kocaeli Medical Journal, YILMAZ GÜLSEREN, AYDIN NEVİN, ESEN OSMAN, YALÇIN NAİME, ADIYEKE ÖZAL, SALİHOĞLU ZİYA, DERBENT ABDURRAHİM
Catheter ablation of manifest posteroseptal accessory pathway associated with coronary sinus diverticula in a child with congenitally corrected transposition of the great arteries
2018 - Uluslararası Hakemli
The Anatolian Journal of Cardiology, ERGÜL YAKUP, ESEN OSMAN, ÖZGÜR SENEM, GÜZELTAŞ ALPER
Successful Cryoablation of Incessant Fast-Slow Atypical Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia in a Child with Tachycardia-Induced Cardiomyopathy
2018 - Uluslararası Hakemli
Turk Kardiyoloji Dernegi Arsivi-Archives of the Turkish Society of Cardiology, ERGÜL YAKUP, İRDEM AHMET, ESEN OSMAN, GÜZELTAŞ ALPER
General Characteristics of Paint-Thinner Burns: Single Center Experience
2017 - Uluslararası Hakemli
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, HAKSAL MUSTAFA CELALETTİN, TİRYAKİ ÇAĞRI, YAZICIOĞLU MURAT BURÇ, GÜVEN MURAT, ÇİFTÇİ ALİ, ESEN OSMAN, TURGUT HAMDİ TANER, YILDIRIM ABDULLAH
Factors affecting mortality among victims of electrical burns.
2017 - Uluslararası Hakemli
Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery, TİRYAKİ ÇAĞRI, HAKSAL MUSTAFA CELALETTİN, YAZICIOĞLU MURAT BURÇ, ÇİFTÇİ ALİ, ESEN OSMAN, TURGUT HAMDİ TANER, YILDIRIM ABDULLAH, GÜVEN MURAT
Effect of intrathecal fentanyl on incidence of post-spinal headache
2017 - Ulusal Hakemli
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp Dergisi, YILMAZ MEHMET, FINDIK ORHAN, ÖNCÜL SEMA, ATAR GAYGUSUZ ELİF, ESEN OSMAN, ERDİVANLI BAŞAR, KOÇOĞULLARI CEVDET
Foreign Body Aspiration Connected Total Atelectasis in Case Emergency Bronchoscopy Our Practic
2016 - Ulusal Hakemli
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Dergisi, KAHRAMAN ESEN HAYRÜNİSA, ESEN OSMAN, Atar Kaygusuz Elif, AKAY MUSTAFA ALPER
Depression, posttraumatic stress and correlates among the relatives of the patients in the intensive care unit
2016 - Uluslararası Hakemli
Journal of Mood Disorders, YILMAZ MEHMET, ÇAKIR UĞUR, TUMAN TAHA CAN, ÖNCÜL SEMA, ATAR GAYGUSUZ ELİF, ESEN OSMAN, TAŞ HALİL İBRAHİM
Code Blue Practices and Evaluation of Results in the Training And Research Hospital
2016 - Ulusal Hakemli
The Journal of Kartal Training and Research Hospital, ESEN OSMAN, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA, ÖNCÜL SEMA, ATAR GAYGUSUZ ELİF, YILMAZ MEHMET, BAYRAM ERKAN
Comparison of in-hospital and in Emergency Services Cardiopulmonary Resuscitation
2016 - Ulusal Hakemli
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, YÜZBAŞIOĞLU YÜCEL, HALHALLI HÜSEYİN CAHİT, HALHALLI GÖKÇEN, ESEN OSMAN, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA, YILDIRIM MERAL, DİVRİKOĞLU YAVUZ SELİM, YILMAZ SERKAN
Retrospective Evaluation of Pressure Sores of Patients in Intensive Care
2016 - Ulusal Hakemli
Southern Clinis of Istanbul Eurasia, ESEN OSMAN, ÖNCÜL SEMA, YILMAZ MEHMET, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA
Retroperitoneal Ganglioneuroma; mimicking an ovarian mass in a child.
2015 - Uluslararası Hakemli
Pakistan Journal of Medical Sciences, KAHRAMAN ESEN HAYRUNİSA, ESEN OSMAN, IRSİ CESİM
Kliniğimizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi
2015 - Ulusal Hakemli
Anestezi Dergisi, ÖNCÜL SEMA, YILMAZ MEHMET, ATAR GAYGUSUZ ELİF, ESEN OSMAN, BALCI CANAN
Contrubution of APACHE II to predict the mortality of medical and surgical patients in intensive care unit
2015 - Ulusal Hakemli
The Journal of Kartal Training and Research Hospital, ATAR GAYGUSUZ ELİF, ÖNCÜL SEMA, YILMAZ MEHMET, ESEN OSMAN, BALCI CANAN
Our Ultrasound-Guided Infraclavicular Block Practice in the Early Stages of Learning Curve
2015 - Ulusal Hakemli
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp dergisi, ESEN OSMAN, YILMAZ MEHMET, ATAR GAYGUSUZ ELİF, ÖNCÜL SEMA
Dexmedetomidine Sedation in a High-Risk Patient During Awake Craniotomy
2015 - Ulusal Hakemli
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Tıp dergisi, YILMAZ MEHMET, ESEN OSMAN, AYTEKİN MEHMET HAMDİ, ŞAHİN SONER, AKALIN OYSU DUYGU
Henoch-Schönlein Purpura Begin with Severe Gastrointestinal Involvement
2014 - Ulusal Hakemli
ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA, ESEN OSMAN
The Relationship between Temperament and Character Traits and Burnout among Nurses
2014 - Uluslararası Hakemli
Journal of Psychology & Psychotherapy, YAZICI AHMET BÜLENT, ESEN OSMAN, YAZICI ESRA, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA, İNCE MUSTAFA
Our experience in percutaneous tracheostomy which performed by Griggs method: 38 cases
2014 - Ulusal Hakemli
Kocaeli Medical Journal, ÖNCÜL SEMA, YILMAZ MEHMET, AKALIN OYSU DUYGU, ATAR GAYGUSUZ ELİF, ESEN OSMAN, ŞİMŞEK TAHSİN, DOĞAN ALCAL HİLAL, BAY BAŞOL
The Relationship Between Coping Styles and Temperament and Character Traits in Nurses
2014 - Uluslararası Hakemli
IJSR - International Journal of Scientific Research, YAZICI ESRA, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA, ESEN OSMAN, YAZICI AHMET BÜLENT, BOZKURT ZİNCİR SELMA, İNCE MUSTAFA
Acute Pulmonary Edema after Creating Arteriovenous Fistula in a Hemodialysis Patient with Pneumonectomy
2014 - Ulusal Hakemli
The Medical Journal of Mustafa Kemal University, ESEN OSMAN, ŞENGÜL ERKAN, ŞENGÜL AYSUN, ÖNCÜL SEMA, TEMİZ SÜLEYMAN, YILMAZ MEHMET
Pulmonary embolism during cesarean section
2013 - Ulusal Hakemli
Kocaeli Medical Journal, ESEN OSMAN, TERZİ HASAN, ARSLAN SİNAN, ÖZCAN ABDULLAH AYDIN, ÖNCÜL SEMA, BALCI CANAN
Experimental animal model of implementation of thiopental intraarterial papaverine pentoxifylline and treatment of damage incurred as a result of vessel wall histopathological evaluation
2013 - Ulusal Hakemli
Kocaeli Medical Journal, KILINÇ HÜSEYİN, ESEN OSMAN, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA, BOZTEPE AYŞENUR, ÇOLAKOĞLU SERHAN, BALCI CANAN, ÖZTEK İBRAHİM
Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Bilateral Subdural Hematom
2012 - Ulusal Hakemli
Kocaeli Medical Journal, ESEN OSMAN, BALCI CANAN, ATAR GAYGUSUZ ELİF, KÜÇÜKCERİT TANER, MALÇOK ÜMİT ALİ, AKALIN OYSU DUYGU, BAYRAM ERKAN
Noninvasive Mechanical Ventilation in Pulmonary Edema Developed After Inhalation of Ammonia
2012 - Ulusal Hakemli
Kocaeli Medical Journal, BAYRAM ERKAN, ESEN OSMAN, BALCI CANAN, ATAR GAYGUSUZ ELİF, ARSLAN SİNAN, GÜRBÜZ SARPEL
The Effects of Dexmedetomidine and Midazolam on Gastrointestinal Motility in Septic Rats
2012 - Ulusal Hakemli
Yoğun Bakım Dergisi, ESEN OSMAN, ÇEVİK BANU, ÇOLAKOĞLU SERHAN, KAHRAMAN ESEN HAYRüNİSA
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Yarası Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Anesteziyoloji ve Reanimasyon ,
ANESTEZİLİ EKT UYGULAMASINDA PROPOFOL VE SÜKSİNİLKOLİNİN ETKİNLİĞİ
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Anesteziyoloji ve Reanimasyon ,
Denetimli pulmoner rehabilitasyon programının kalp cerrahisi geçiren hastalarda postoperatif kan gazı analizi parametreleri üzerindeki etkisi: 35 hastanın ön verileri
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Anesteziyoloji ve Reanimasyon ,
Yoğun Bakım Ünitemizdeki Perkütan Trakeotomi: 232 Olgunun Deneyimi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Anesteziyoloji ve Reanimasyon ,
COVID-19, PALYATİF BAKIM HASTALARINDAKİ KÜLTÜR SONUÇLARINI NASIL ETKİLEDİ? ÖN VERİLERİMİZ
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Anesteziyoloji ve Reanimasyon ,
Did Covid-19 Affect The Nutrition Status In Elderly Patients Requiring Intensive Care Introduction?
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Anesteziyoloji ve Reanimasyon ,
Venous Port Catheter Implantation For Chemotherapy: Experience Of 232 Patients As Anesthesiologists
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Anesteziyoloji ve Reanimasyon ,