Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Yekbun TÜTÜNCÜ

Yekbun Tütüncü,  Öğretim Görevlisi

CV

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde 2003 yılında tamamlayan Yekbun Tütüncü, 2006-2012 yılları arasında serbest eczane işlettikten sonra Tezsiz Yüksek Lisansını 2016 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık bölümünde tamamlamıştır. Lisans sonrasında sonra çeşitli hastanelerde sorumlu eczacı ve 2013 yılında Florence Nigtingale Hastanesi'nde onkoloji-hematoloji ve organ nakli sorumlu Klinik eczacısı olarak çalışmıştır. En son çalıştığı Biruni Üniversite Hastanesi'nde sorumlu eczacılığın yanı sıra Yoğun bakımlarda klinik eczacılık hizmeti üzerine çalışmalar yapmıştır. Eylül 2018-2020 arasında yana Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Anabilimdalı'nda Tezli Yüksek Lisansını bitirmiş, 2020'den bu yana aynı bölümde Doktora eğitimine devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Klinik Eczacılık Uygulamaları, Hastanelerde Klinik Eczacı Uygulamaları, Serbest Eczanelerde Klinik Eczacılık Rolü

Temel Alanları: Klinik Eczacılık, 

Hasta Odaklı Eczacılık Uygulamalarında Olgu Çözümlemeleri-Öğrenci Sürümü
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-8037-58-2
ADALI CEREN, AKSOY NİLAY, Alqozbakr Tayf, Al-gorane İman, AYHAN YUNUS EMRE, Bayuk Beyzanur, BEKTAY MUHAMMED YUNUS, Can Zeynep Yeşim, CENGİZ KAYHAN NURİ, ÇULHA CANAN, DEMİRCİ MUHAMMED YASİR, Dumlu Hatice İkra, ENVER CÜNEYD, İLERLER ENES EMİR, GÜN ZEYNEP ÜLKÜ, Karataş Kaya Pırıl, KARATAŞ KOÇBERBER EMİNE, KINGIR ZEHRA BETÜL, Köse Sarı Hilal, Muhammad Umar Rashida, Odabaşı Kılıçkaya Gamze, ÖZGAN BETÜL, ALTIPARMAK ÖZNUR, ÖZTÜRK GÖZDE SERAY, SELÇUK AYSU, Sevgen Aslan Divin, SÖYLEMEZ SÜMEYRA LÜBEYNE, Şahin Yeliz, Şeker Zehra, TEZCAN SONGÜL, Torun Beyza, TÜTÜNCÜ ŞERİFE YEKBUN, Uçar Nazlıcan, Uygun Ayşen, Uzun Gül Duygu, Ünal Sayın Zeynep, ÜNDER DUYGU, Yağmur Merve, Yılmaz Zekiye Kübra, YÜRÜK FATIMA ULYA
Hasta Odaklı Eczacılık Uygulamalarında Olgu Çözümlemeleri-Eğitici Sürümü
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-8037-59-9
ADALI CEREN, AKSOY NİLAY, Alqozbakr Tayf, Al-gorane İman, AYHAN YUNUS EMRE, Bayuk Beyzanur, BEKTAY MUHAMMED YUNUS, Can Zeynep Yeşim, CENGİZ KAYHAN NURİ, Çalışkan Nazlı Dilek, ÇULHA CANAN, DEMİRCİ MUHAMMED YASİR, Dumlu Hatice İkra, ENVER CÜNEYD, İLERLER ENES EMİR, GÜN ZEYNEP ÜLKÜ, Karataş Kaya Pırıl, KARATAŞ KOÇBERBER EMİNE, KINGIR ZEHRA BETÜL, Köse Sarı Hilal, Muhammad Umar Rashida, Odabaşı Kılıçkaya Gamze, ÖZGAN BETÜL, Özkan Altıparmak Öznur, ÖZTÜRK GÖZDE SERAY, SELÇUK AYSU, Sevgen Aslan Divin, SÖYLEMEZ SÜMEYRA LÜBEYNE, Şahin Yeliz, Şeker Zehra, TEZCAN SONGÜL, Torun Beyza, TÜTÜNCÜ ŞERİFE YEKBUN, Uçar Nazlıcan, Uygun Ayşen, Uzun Gül Duygu, Ünal Sayın Zeynep, ÜNDER DUYGU, Yağmur Merve, Yılmaz Zekiye Kübra, YÜRÜK FATIMA ULYA
Hasta Odaklı Eczacılık Uygulamalarında Olgu Çözümlemeleri Eğitici Sürümü
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-8037-59-9
ADALI CEREN, AKSOY NİLAY, Alqozbakr Tayf, Al-gorane İman, AYHAN YUNUS EMRE, BAYUK BEYZANUR, BEKTAY MUHAMMED YUNUS, CAN ZEYNEP YEŞİM, CENGİZ KAYHAN NURİ, ÇALIŞKAN NAZLI DİLEK, ÇULHA CANAN, DEMİRCİ MUHAMMED YASİR, DUMLU HATİCE İKRA, ENVER CÜNEYD, İLERLER ENES EMİR, GÜN ZEYNEP ÜLKÜ, Karataş-Kaya Pırıl, KARATAŞ KOÇBERBER EMİNE, KINGIR ZEHRA BETÜL, KÖSE HİLAL, UMAR RASHIDA MUHAMMAD, ODABAŞI KILIÇKAYA GAMZE, ÖZGAN BETÜL, ALTIPARMAK ÖZNUR, ÖZTÜRK GÖZDE SERAY, SELÇUK AYSU, SEVGEN ASLAN DİVİN, SÖYLEMEZ SÜMEYRA LÜBEYNE, ŞAHİN YELİZ, ŞEKER ZEHRA, TEZCAN SONGÜL, TORUN BEYZA, TÜTÜNCÜ ŞERİFE YEKBUN, UÇAR NAZLICAN, UYGUN AYŞEN, UZUN GÜL DUYGU, ÜNAL SAYIN ZEYNEP, ÜNDER DUYGU, YAĞMUR MERVE, YILMAZ ZEKİYE KÜBRA, YÜRÜK FATIMA ULYA
Hasta Odaklı Eczacılık Uygulamalarında Olgu Çözümlemeleri-Eğitici Sürümü
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-8037-59-9
ADALI CEREN, AKSOY NİLAY, ALQOZBAKR TAYF ANMAR BADRAN, Al-gorane İman, AYHAN YUNUS EMRE, Bayuk Beyzanur, Bektay Yunus, CAN ZEYNEP YEŞİM, Cengiz Nuri, Çalışkan Nazlı Dilek, Çulha Canan, Demirci Yasir, Dumlu Hatice İkra, ENVER CÜNEYD, İLERLER ENES EMİR, Gün Zeynep Ülkü, Karataş Kaya Pırıl, KARATAŞ KOÇBERBER EMİNE, KINGIR ZEHRA BETÜL, KÖSE HİLAL, UMAR RASHIDA MUHAMMAD, ODABAŞI GAMZE, ÖZGAN BETÜL, ALTIPARMAK ÖZNUR, Öztürk Gözde Seray, SELÇUK AYSU, Sevgen Arslan Divin, SÖYLEMEZ SÜMEYRA LÜBEYNE, ŞAHİN YELİZ, Şeker Zehra, TEZCAN SONGÜL, Torun Beyza, TÜTÜNCÜ ŞERİFE YEKBUN, UÇAR NAZLICAN, Uygun Ayşen, Uzun Gül Duygu, Ünal Sayın Zeynep, ÜNDER DUYGU, Yağmur Merve, Yılmaz Zekiye Kübra, YÜRÜK FATIMA ULYA
Hasta Odaklı Eczacılık Uygulamalarında Olgu Çözümlemeleri Öğrenci Sürümü
2020 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-975-8037-58-2
TEZCAN SONGÜL, ÇULHA CANAN, KARATAŞ KOÇBERBER EMİNE, AKSOY NİLAY, ÜNDER DUYGU, UÇAR NAZLICAN, TÜTÜNCÜ ŞERİFE YEKBUN, ŞEKER ZEHRA, ŞAHİN YELİZ, SÖYLEMEZ SÜMEYRA LÜBEYNE, SELÇUK AYSU, ALTIPARMAK ÖZNUR, ÖZGAN BETÜL, UMAR RASHIDA MUHAMMAD, KÖSE HİLAL, KINGIR ZEHRA BETÜL, İLERLER ENES EMİR, ENVER CÜNEYD, DEMİRCİ MUHAMMED YASİR, GÜN ZEYNEP ÜLKÜ, ADALI CEREN, AYHAN YUNUS EMRE, BEKTAY MUHAMMED YUNUS, CAN ZEYNEP YEŞİM, CENGİZ KAYHAN NURİ, ÖZTÜRK GÖZDE SERAY, DUMLU HATİCE İKRA, ÇALIŞKAN NAZLI DİLEK, BAYUK BEYZANUR, Al-gorane İman, Alqozbakr Tayf, Karataş-Kaya Pırıl, YILMAZ ZEKİYE KÜBRA, YAĞMUR MERVE, ÜNAL SAYIN ZEYNEP, UZUN GÜL DUYGU, UYGUN AYŞEN, TORUN BEYZA, SEVGEN ASLAN DİVİN, ODABAŞI KILIÇKAYA GAMZE, YÜRÜK FATIMA ULYA