Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Sevde ŞANAL

Sevde Şanal,  Öğretim Görevlisi

CV

2016 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan Şanal, lisans eğitiminin son yılında eş zamanlı olarak Hacettepe Üniversitesi’nde pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır. Hemşirelik kariyerini 2017-2022 yılları arasında İstanbul'da bir devlet hastanesinin acil servisinde icra etmiştir. Aynı dönemde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü olmuş, UMKE ile yurt içinde birçok eğitim, saha görevi ve tatbikatlarda yer almıştır. UMKE, AFAD ve AKUT gönüllü üyelikleri devam etmektedir. 2022 yılında İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda tezli yüksek lisans eğitimini tamamlayan Şanal, Ekim 2022 itibariyle İstinye Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Programı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Araştırma Alanları: İlk ve Acil Yardım, İç Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları, İlkyardım, Afet Yönetimi

Temel Alanları: Dahili Hastalıklar Hemşireliği, 

Evaluation of the Clinical Characteristics of the Patients Admitted to the Emergency Department with the Symptoms or Suspicion of COVID-19
2023 - Ulusal Hakemli
Southern Clinics of Istanbul Eurasia, ŞANAL SEVDE, TÜLEK ZELİHA, KIRKPANTUR TAŞÇI ECEM DENİZ, YILMAZ ERDAL