Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Bilgen ŞİMŞEK

Bilgen Şimşek,  Öğretim Görevlisi

CV

2014 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Optisyenlik Önlisans mezuniyetini almıştır.2015 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi lisans eğitimini tamamlamıştır.2022 yılında ''Sağlık Çalışanlarının Sosyal Sorumluluk Algısının Örgütsel Sürdürebilirliğe Etkisinde Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü'' başlıklı tez çalışması ile İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Yönetimi yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.2022 yılı itibari ile İstinye Üniversitesi Sağlık Yönetimi Doktora programına başlamıştır.2008 yılında San Diego State University'de Proje Yönetimi sertifika programı ve Dil programlarına katılmıştır.3 kongre bildirisi, 3 hakemli dergi makalesi mevcuttur.Optisyenlik alanında 2010 yılı itibariyle çalışmaya başlamış, 2020-2021 döneminde Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Optisyenlik programında öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.Şu an İstinye Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Optisyenlik programında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Araştırma Alanları: Sağlık Yönetimi, Sağlık Ekonomisi, Sağlık Hizmetleri Finansmanı

Temel Alanları: Sağlık Yönetimi, 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK, EĞİTİM VE YÖNETİMSEL HİZMETLER SEMPOZYUMU
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-7783-66-8
ŞİMŞEK BİLGEN, METE MUSTAFA
Türkiye’de Sağlık Hizmetlerine Erişimin Sağlık Coğrafyasına Dayalı Mortaliteye Etkisi,
2023 - Ulusal Hakemli
S.Ü. Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, METE MUSTAFA, ŞİMŞEK BİLGEN
Sağlık Çalışanlarında Sosyal Sorumluluk Algısının, Örgütsel Sürdürülebilirliğe Etkisinde Kişilik Özelliklerinin Aracı Rolü
2022 - Uluslararası Hakemli
Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, ŞİMŞEK BİLGEN, METE MUSTAFA
Sağlık Sektöründe Beklentilerin Kuşak Devriyle Karşılanabilme Oranının Sentezlenmesi,
2022 - Ulusal Hakemli
S.Ü. Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi,, METE MUSTAFA, ŞİMŞEK BİLGEN
“Sağlık Kurumlarında Çevik Dönüşüm”,
2023 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi ,
Effect Of Personal Features Of Healthcare Professıonals On Organızatıonal Sustaınabılıty
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi ,
“Analysıs Of The Relatıonshıp Of Global Socıal Responsıbılıty And Personal Characteristics In Healthcare Professıonals
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Sağlık Yönetimi ,
Analysıs Of The Relatıonshıp Between Healthcare Professıonals' Perceptıons Of Organızatıonal Sustaınabılıty And Global Socıal Responsıbılıty, Unıon Of Thrace Unıversıtıes,
2022 - Uluslararası
Temel Alan> ,