Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Duygu ARICI DOĞAN

Duygu Arıcı Doğan,  Öğretim Görevlisi

CV

Lisans eğitimini 2018 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünde tamamlamıştır. 2019 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Aile Danışmanlığı ve Eğitimi Programını (Tezsiz YL) tamamlamıştır. Aynı zamanda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu an Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi bölümünde doktora eğitimine devam etmektedir.

Temel Alanları: Çocuk Gelişimi, 

Çocuk Dostu Hastane
2022 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-417-729-3
PEKTAŞ DAMLA, ARICI DOĞAN DUYGU
Scamper Tekniğiyle Verilen Çevre Eğitimi Sonrası 48-68 Aylık Çocukların Geri Dönüştürülebilir Malzemelerden Materyal Üretimi
2023 - Uluslararası Hakemli
EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR DERGİSİ, ARICI DOĞAN DUYGU, DÖĞER SANİYE SELİN, NEŞE TUĞBA, TÜCCAR ESİN
Annelerin dijital ebeveynlik tutumları ile aile-çocuk internet bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi
2023 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Social Sciences and Education Research, ARICI DOĞAN DUYGU, DÖĞER SANİYE SELİN
Uzaktan eğitim sürecinde ergenlerin çevrimiçi oyunlara yönelik deneyimleri: Fenomenolojik bir araştırma
2022 - Uluslararası Hakemli
International Journal of Social Sciences and Education Research, ARICI DOĞAN DUYGU, PAMUK İREM
Investigation of the Views' of the Mothers of Children with Autism Spectrum Disorder on Suspending Special Education during the Covid-19 Pandemic Process
2022 - Uluslararası Hakemli
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, ARICI DOĞAN DUYGU, GÖRGÜ ERTAN
Ergenlerin Uzaktan Eğitim Sürecinde Çevrimiçi Oyunlara Yönelik Sosyal ve Duygusal Deneyimleri
2022 - Uluslararası Hakemli
Turkish Studies-Educational Sciences, ARICI DOĞAN DUYGU, PAMUK İREM
Üniversite Öğrencilerinin Empati Becerileri, Affetme Eğilimleri ve Aile Bütünlük Duygusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2021 - Ulusal Hakemli
Toplum ve Sosyal Hizmet, SEZGİN ESİN, YAĞCI Filiz, ARICI DOĞAN DUYGU
“Evliliği Sürdürme Potansiyeli Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”
2019 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Çocuk Gelişimi ,
ALGORİTMİK DÜŞÜNCE YAKLAŞIMININ EMPATİ EĞİLİM DÜZEYİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
2022 - Uluslararası ISSN 978-625-8423-74-7
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Çocuk Gelişimi>Çocuk Gelişimi Eğitimi ,
Annelerin Dijital Ebeveynlik Tutumları ile Aile-Çocuk İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
2021 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Çocuk Gelişimi ,
Hastanede Yatarak Tedavi Gören Çocukların Annelerinin Oyun Hakkındaki Görüşlerinin Alınması
2021 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı ,