Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Emel  PEKEL

Emel Pekel,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Temel Alanları: Anesteziyoloji ve Reanimasyon,