Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Merve  Arıcı

Merve Arıcı,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde 2013 yılında tamamlayan Merve Arıcı, yüksek lisans eğitimini 2015 yılında İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksikoloji Programı’nda tamamlamıştır. Doktora eğitimine, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksikoloji Programı’nda devam etmektedir ve 2017 yılı itibari ile İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğretim görevlisi olarak akademik kadroda bulunmaktadır.

Araştırma Alanları: Farmasötik Toksikoloji, Farmakogenetik