Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Aslı Pınar  Zorba Yıldız

Aslı Pınar Zorba Yıldız,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Lisans eğitimini 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde Hücre ve Moleküler Biyoloji Kümesi’nde tamamlayan Aslı Pınar Zorba, eş zamanlı olarak pedagojik formasyon eğitimini de gerçekleştirmiştir. Bu dönem içerisinde Berlin Max Planck Enstitüsü’nde Moleküler Metabolizma çalışan Dr. Ralser’ın grubunda araştırmacı olarak görev almıştır. Yüksek lisans eğitimine Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü, Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği grubunda, Monoklonal Antikor Teknolojisine dayalı Leishmaniasis’e karşı protip kit geliştirilmesi SANTEZ projesi kapsamında tamamlamıştır. 4 projede yer almış, 5 uluslararası SCI kapsamında hakemli dergilerde yayınlanan makalesi, 7 uluslararası-7 ulusal bildirisi bulunmaktadır. 2022 yılı itibariyle doktorasını "Sinir Doku Mühendisliği" üzerine tamamlamıştır. 2014 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olarak farklı bölümlere dersler vermiş olup, 2018 yılından beri İstinye Üniversitesi bünyesinde çalışmaktadır.

Araştırma Alanları: Monoklonal Antikor Teknolojisi, Doku Mühendisliği, Sinir Doku Mühendisliği, Parazitoloji, Mikrobiyoloji, İmmünoloji, Kök Hücre ve Kanser Biyolojisi

Temel Alanları: Biyomühendislik,  Hayvan Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği,  Biyomalzeme, 

IntechOpen-Current Topics in Zoonoses
2023 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 0000000
ZORBA YILDIZ ASLI PINAR, YEŞİLKIR BAYDAR SERAP, Yıldırım Köken Gülnaz, YAVUZ BURÇAK, ABAMOR EMRAH ŞEFİK, TOSYALI ÖZLEM AYŞE, Bağırova Melahat, ALLAHVERDIYEV ADIL
Investigatıon of Neurosphere Activity of Injectable 3D Graphene Bioink Biomaterial
2024 - Uluslararası Hakemli
Regenerative Engineering and Translational Medicine, ZORBA YILDIZ ASLI PINAR, YAVUZ BURÇAK, ABAMOR EMRAH ŞEFİK, DARICI HAKAN, ALLAHVERDIYEV ADIL
Neuroprotective Effects of Wharton Jelly Stem Cell-Derived Exosomes Developed as Nano-Drug Delivery System in 6-OHDA-Induced Neurotoxicity in 2D and 3D Neuronal Cell Line
2023 - Uluslararası Hakemli
Springer Science and Business Media LLC, YAVUZ BURÇAK, ZORBA YILDIZ ASLI PINAR, ABAMOR EMRAH ŞEFİK, DARİCİ HAKAN, ALLAHVERDIYEV ADIL
Polymeric Approach to Adjuvant System in Antibody Production against Leishmaniasis Based on Hybridoma Technology
2022 - Uluslararası Hakemli
Knowledge E DMCC, ZORBA YILDIZ ASLI PINAR, Yıldırım Köken Gülnaz, ABAMOR EMRAH ŞEFİK, Bağırova Melahat, TOSYALI ÖZLEM AYŞE, KOCAGÖZ ZÜHTÜ TANIL, ALLAHVERDIYEV ADIL
Formulating and Characterizing an Exosome-based Dopamine Carrier System
2022 - Uluslararası Hakemli
JOVE-JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS, YAVUZ BURÇAK, DARİCİ HAKAN, ZORBA YILDIZ ASLI PINAR, ABAMOR EMRAH ŞEFİK, TOPUZOĞULLARI MURAT, Bağırova Melahat, ALLAHVERDİYEV ADİL, KARAÖZ ERDAL
Preparation and Characterization of Graphene-Based 3D Biohybrid Hydrogel Bioink for Peripheral Neuroengineering
2022 - Uluslararası Hakemli
Jove-Journal of Visualized Experiments, ZORBA YILDIZ ASLI PINAR, DARİCİ HAKAN, YAVUZ BURÇAK, ABAMOR EMRAH ŞEFİK, Özdemir Ceren, Yaşın Elif Müge, Bağırova Melahat, ALLAHVERDIYEV ADIL, KARAÖZ ERDAL
Formulating and Characterizing an Exosome-based Dopamine Carrier System
2022 - Uluslararası Hakemli
Jove-Journal of Visualized Experiments, YAVUZ BURÇAK, DARİCİ HAKAN, ZORBA YILDIZ ASLI PINAR, ABAMOR EMRAH ŞEFİK, TOPUZOĞULLARI MURAT, Bağırova Melahat, ALLAHVERDIYEV ADIL, KARAÖZ ERDAL
Interactions Between Fibroblast Cells and Laser Beam Welded AISI 2205 Duplex Stainless Steel
2018 - Uluslararası Hakemli
Materials Science, KÖSE CEYHUN,KAÇAR RAMAZAN,ZORBA ASLI PINAR,allahverdiyev adil,bağırova melahat,ABAMOR EMRAH ŞEFİK
The effect of CO 2 laser beam welded AISI 316L austenitic stainless steel on the viability of fibroblast cells, in vitro
2016 - Uluslararası Hakemli
Materials Science and Engineering: C, KÖSE CEYHUN,KAÇAR RAMAZAN,ZORBA ASLI PINAR,bağırova melahat,allahverdiyev adil
3D Therapeutic Approaches for Peripheral Nerve Damage
2020 - Uluslararası
Mühendislik Temel Alanı>Biyomühendislik>Biyoteknoloji>Biyomalzeme ,
A NEW APPROACH TO BIOMARKER OF PARKINSON’S DISEASE: EXOSOMES
2020 - Uluslararası
Mühendislik Temel Alanı>Biyomühendislik>Biyoteknoloji ,
Leishmaniasis’e Karşı Yüzey Moleküllerine Dayalı Aşı Geliştirmek Üzere L. tropicaParazitlerinin Büyük Ölçekli Çoğaltılmasının Optimizasyonu
2015 - Ulusal
Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik ,
The Effect ofIntermetallic Phases on Corrosion Behaviour of Duplex Stainless Steels
2016 - Uluslararası
Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik ,
“HİBRİDOMA TEKNOLOJİSİNE DAYALI L.TROPİCA’YA KARŞI POLİKLONAL ANTİKOR ÜRETİLMESİNDE FARKLI ADJUVANTLARIN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ”
2015 - Ulusal
Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik ,
“KUTANÖZ LEİSHMANİASİS’E KARŞI TANI KİTİ OLUŞTURMAK ÜZERE HİBRİDOMA TEKNOLOJİSİNE DAYALI POLİKLONAL ANTİKORLARIN ÜRETİLMESİ”
2015 - Ulusal
Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik ,
”THE EFFECT OF INTERMETALLIC PHASES ON CORROSION BEHAVIOUR OF DUPLEX STAINLESS STEELS”
2016 - Uluslararası
Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik ,
“LEİSHMANİASİS’İN TANISINDA KULLANILMAK ÜZERE ÜRETİLEN HİBRİDOMALARIN ANTİKOR ÜRETİMİNE KRİYOPREZERVASYONUN ETKİSİNİN İNCELENMESİ”
2015 - Ulusal
Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik ,
THE EFFECT OF INTERMETALLIC PHASES ON CORROSION BEHAVIOUR OF DUPLEX STAINLESS STEELS
2016 - Uluslararası
Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik ,
”THE EFFECT OF INTERMETALLIC PHASES ON CORROSION BEHAVIOUR OF DUPLEX STAINLESS STEELS”
2016 - Uluslararası
Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik ,
“LEİSHMANİASİS’E KARŞI YÜZEY MOLEKÜLLERİNE DAYALI AŞI GELİŞTİRMEK ÜZERE L. TROPİCA PARAZİTLERİNİN BÜYÜK ÖLÇEKLİ ÇOĞALTILMASININ OPTİMİZASYONU”
2015 - Ulusal
Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik ,
Leishmaniasis’e karşı yüzey moleküllerine dayalı aşı geliştirmek üzere L.tropica parazitlerinin büyük ölçekli çoğaltılmasının optimizasyonu
Ulusal
Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik ,
Kutanöz Leishmaniasis’e karşı tanı kiti oluşturmak üzere hibridoma teknolojisine dayalı poliklonal antikorların üretilmesi
Ulusal
Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik ,
Leishmaniasis’in Tanısında Kullanılmak Üzere Üretilen Hibridoma Hücrelerinin Antikor Üretimi Üzerinde Kriyoprezervasyonunun Etkisinin İncelenmesi
Ulusal
Mühendislik Temel Alanı->Biyomühendislik ,
“HİBRİDOMA TEKNOLOJİSİNE DAYALI L.TROPİCA’YA KARŞI POLİKLONAL ANTİKOR ÜRETİLMESİNDE FARKLI ADJUVANTLARIN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ” Ege Üniversitesi, Aşı Bilimleri Kongresi, İzmir, 2015. (Poster 3.lük Ödülü)
2015 - Çalışma Ödülü
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU/TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ/TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR. (TAM BURSLU)/ - Diğer