Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Ebru Nur AY

Ebru Nur Ay,  Dr. Öğr. Üyesi

CV

Lisans eğitimini 2011 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde tamamlayan Ebru Nur Ay, 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansında “Biyoteknolojik Yöntemler ile İlaç Öncül Maddelerinin Üretimi” üzerine çalışmıştır. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalı’nda Doktora Programına başlayan Ebru Nur Ay, Kanserin Moleküler Mekanizmaları konularında çalışmalarını 2019 Aralık ayında tamamlamış olup ayrıca 2016 yılının başı itibarı ile İstinye Üniversitesi akademik kadrosunda yer almaktadır. Dr. Ay, 2019 yılında Erasmus+ Değişim Programı kapsamında Almanya’da bulunan Ruhr-Universitat Bochum/St. Josef Hospital Zentrum Für Klinische Forscung (ZKF)’da immünoloji alanında bilimsel çalışmalarda bulunmuştur. 2021 yılı itibariyle TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Hollanda’da bulunan Radboud Üniversitesi Radboud Moleküler Yaşam Bilimleri Enstitüsü (RIMLS), Tümör İmmünoloji bölümünde Nanopartikül Kanser Aşısı konusunda çalışmalarını sürdürmüş olup bu alanda yürütücü olduğu bilimsel araştırma projeleri ile çalışmalarına devam etmektedir.

Araştırma Alanları: Moleküler Kanser Biyolojisi, Tümör İmmünolojisi, Kanserde Moleküler Hedeflemeyi Amaçlayan Özgün İlaç Geliştirme Çalışmaları

Temel Alanları: Biyoloji,  Biyokimya,  İmmünoloji, 

Tıbbi Terminoloji
2021 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-625-7146-90-7
AY EBRU NUR
Tıbbi Terminoloji
2021 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-625-7146-90-7
AY EBRU NUR
Tıbbi terminoloji
2021 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-625-7146-90-7
AY EBRU NUR
Tıbbi Terminoloji
2021 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-625-7146-90-7
AY EBRU NUR
Tıbbi Terminoloji
2021 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-625-7146-90-7
AY EBRU NUR
Sağlık Bilimleri için Tıbbi Perfüzyon
2021 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
AY EBRU NUR
Sağlık Bilimleri İçin Temel Biyokimya
2020 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN:
AY EBRU NUR
Sağlık Bilimleri İçin Temel Biyokimya
2020 - Türkçe, Ders Kitabı
ISBN: 978-625-7146-22-7
AY EBRU NUR
Therapeutic Targeting of Molecular Pathways in Colorectal Cancer
2022 - Uluslararası Hakemli
Experimental Oncology, AY EBRU NUR
Investigation of Possible Associations Between Tryptophan/Kynurenine Status and FOXP3 Expression in Colorectal Cancer
2022 - Uluslararası Hakemli
Scand J Clin Lab Invest ., AY EBRU NUR, ERCAN ŞEYDA, HAKAN MEHMET TOLGAHAN, HOROZOĞLU CEM, ARIKAN SOYKAN, HEPOKUR CEYLAN, YAYLIM İLHAN
Silver nanoparticle/capecitabine for breast cancer cell treatment
2019 - Uluslararası Hakemli
Toxicology in Vitro, HEPOKUR CEYLAN,KARİPER İSHAK AFŞİN,MISIR SEMA,AY EBRU NUR,SÜLEYMANOĞLU MEDİHA,ZEYBEK ŞAKİR ÜMİT,KURUCA DÜRDANE SERAP,YAYLIM İLHAN
Synthesis of Dihydrobenzofuranone Derivatives with Biotechnological Methods
2018 - Ulusal Hakemli
Journal of the Turkish Chemical Society, Section A: Chemistry, ÇALIŞKAN ZERRİN,AY EBRU NUR
An Investigation of Anticancer Effects of Doxorubicin and Calcitriol Combination on MCF-7 Cells
2018 - Uluslararası Hakemli
Experimed, Bildiren Ozge,Cevatemre Buse,AY EBRU NUR,Ozen Gunes,HEPOKUR CEYLAN,Erkisa Merve,KÜÇÜKHÜSEYİN ÖZLEM,ULUKAYA ENGİN,KURUCA DÜRDANE SERAP,YAYLIM İLHAN
Strong T Cell-Mediated Antitumor Immune Response by delivery of PLGA Encapsulated STING Agonist
2022 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Temel İmmünoloji>Tümör İmmunolojisi,nanopartikül kanser aşı,kanser immunoterapi ,
Investigation of the Effect of TGF-Beta Signaling Regulation of Cytotoxic Activity of Irinotecan in Colorectal Cancer
2023 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı>Bilim Alanı>Anti-kanser terapiler,Kombinasyonel kanser tedavisi ,TGF-B,İrinotekan ,
Mide Kanserinde Kullanılabilecek IDO Metabolik Yolağını Hedefleyen Etkin Bir Kemoimmunonanopartikul Kombinasyonu Etkisinin Araştırılması.
2019 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Onkoloji ,
Investigation of The Possible Effect of Foxp3 C/A Gene Variants in Laryngeal Cancer
2019 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Tıbbi Onkoloji ,
Mide Kanserli Türk Hastalarda PD-1 Gen Polimorfizminin (PD-15 C T) İncelenmesi
2019 - Uluslararası
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik ,
PD-1/PD-L1 Genetic Variants And Soluble PD-1 LevelsIn Gastric Cancer.
2018 - Ulusal
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Moleküler Biyoloji ve Genetik ,
Investigation of PD-1 Gene Polymorphism (PD-1.5 C/T) in Turkish Patients with Gastric Cancer
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ ,
Effect of Vitamin D on Cell Growth in GastricCancer Cell Line
2017 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->ÇOK DİSİPLİNLİ SAĞLIK BİLİMLERİ ,
Vitex Agnus-Castus Uçucu Yağının Anti-Proliferatif ve Antimikrobiyal Etkilerinin İncelenmesi
Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER ,
Investigation of The Cytotoxic Effects of Arum Conophalloides Extract
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER ,
Vitamin D3 ve Doksorubisin Kombinasyonunun Meme Kanseri Hücreleri Üzerine Olası Antikanser Etkilerinin Araştırılması
2016 - Ulusal
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER ,
Cytotoxıcıty of Aqueous And Ethanolic Extracts of Capsella Bursa-Pastoris On Hl-60 Cell Lines Line
Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->SAĞLIKLA İLGİLİ ÇOK DİSİPLİNLİ BİLİMLER ,