Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Ebru Nur Ay

Ebru Nur Ay,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

Lisans eğitimini 2011 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde tamamlayan Ebru Nur Ay, 2012 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansında ‘’Biyoteknolojik Yöntemler ile İlaç Öncül Maddelerinin Üretimi’’ üzerine çalışmıştır. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Moleküler Tıp Anabilim Dalında Doktora Programına başlayan Ebru Nur Ay, Kanserin Moleküler Mekanizmaları konularında çalışmalarını 2019 Aralık ayında tamamlamıştır. Dr. Ebru Nur Ay, 2016 yılının başı itibarı ile İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak akademik kadroda yer almakta olup, Diyaliz Programı Koordinatörlüğünü yürütmektedir.

Araştırma Alanları: Moleküler Kanser Biyolojisi, Tümör İmmünolojisi, Kanser immünoterapi , Antikanser Ajanlar, Hücre Kültürü