Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Esra  Fener

Esra Fener,  Öğretim Görevlisi

CV

Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme bölümünde 2008 Yılında tamamlayan Esra Fener, Yüksek Lisansını 2017 yılında Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi alanında tamamlamıştır. 1998 Yılından beri Sağlık Sektöründe görev alan Esra Fener, 1998-2011 yılları arasında International Hospital idari kadrosunda, 2011-2015 yılları arasında Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdürlük bünyesinde Hasta Hizmetleri Eğitim ve Gelişim Uzmanı, Eğitim ve Gelişim Sorumlusu, Proje Operasyon Sorumlusu olarak görev almıştır. 2015-2016 yılları arasında Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan Esra Fener, 2017 yılı yaz dönemi itibariyle İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Sağlık Yönetimi, Sağlık Bilgi Sistemleri

Temel Alanları: Sağlık Yönetimi, 

Yöntemden Yönetime Sağlıkta İlerleme Haritası
2023 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 978-625-6707-77-1
FENER ESRA
Handbook of Research on Representing Health and Medicine in Modern Media
2021 - İngilizce, Bilimsel Kitap
ISBN: 10.4018/978-1-7998-6825-5
FENER ESRA
Sağlık Çalışanlarında Kurumsal İtibar Algısının Belirlenmesi
2023 - Uluslararası Hakemli
Turkish Studies Social Science, FENER ESRA, KÖSE TUNCAY
THE EFFECT OF CORPORATE IMAGE ON PATIENT SATISFACTION: RESEARCH ON PRIVATE HOSPITALS
2023 - Uluslararası Hakemli
The Journal of Academic Social Sciences, FENER ESRA
SAĞLIKTA ŞİDDET NEDENLERİNİN TOPLUM BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
2019 - Uluslararası Hakemli
Journal of International Social Research, FENER ESRA
HASTANE VE HEKİM TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
2016 - Uluslararası Hakemli
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, FENER ESRA,ÇİMEN MESUT
The Relationship Between Patient Satisfaction and Patient Loyalty
2022 - Uluslararası
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Organizasyon>Sağlık İşletmeleri Yönetimi>Health Institutions,Patient Satisfaction, Patient Loyalty, Private Hospitals ,
Community Perspective on Health Sector Violence
2018 - Uluslararası
Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Sağlık Yönetimi ,