Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Esra  Fener

Esra Fener,  Öğretim Görevlisi

CV
Öğretim Görevlisi

Lisans Eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme bölümünde 2008 Yılında tamamlayan Esra Fener, Yüksek Lisansını 2017 yılında Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi alanında tamamlamıştır. 1998 Yılından beri Sağlık Sektöründe görev alan Esra Fener, 1998-2011 yılları arasında International Hospital idari kadrosunda, 2011-2015 yılları arasında Acıbadem Sağlık Grubu Genel Müdürlük bünyesinde Hasta Hizmetleri Eğitim ve Gelişim Uzmanı, Eğitim ve Gelişim Sorumlusu, Proje Operasyon Sorumlusu olarak görev almıştır. 2015-2016 yılları arasında Acıbadem Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan Esra Fener, 2017 yılı yaz dönemi itibariyle İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Sağlık Yönetimi, Sağlık Bilgi Sistemleri

Temel Alanları: Sağlık Yönetimi, 

2019 - SAĞLIKTA ŞİDDET NEDENLERİNİN TOPLUM BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
FENER ESRA. Journal of International Social Research, 12(62), 1272-1282.
2016 - HASTANE VE HEKİM TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
FENER ESRA. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(47), 836-846.