Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Fatma Kübra  Tombultürk

Fatma Kübra Tombultürk,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi,Program Başkanı

Lisans eğitimini 2010 yılında Dumlupınar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde tamamlayan Dr. Tombultürk, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans derecesini; 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Eğitimini; 2021 yılında ise İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı'nda doktora derecesini tamamladı. Ayrıca 2013 yılında Transilvania University of Brasov'da LLP Erasmus-Intensive Programme kapsamında “Classic And Modern Methods For Molecular Diagnostic In Human Pathology” konusunda eğitim aldı. 2010 yılından itibaren birçok laboratuvarda Biyolog olarak görev aldı. 2012 yılından itibaren diyabetik yaraların tedavisinde potansiyel ajanların hücresel düzeyde moleküler yaklaşımları, idiopatik erkek infertilitesi ve otoimmün hastalıkların moleküler mekanizmaları konularında çalışmalarına devam etmekte olup 5 uluslararası makalesi ile 2 ulusal, 7 uluslararası bildirisi bulunmaktadır. Kuruluşundan itibaren İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda Öğretim Görevlisi olarak akademik kadroda yer almakta olup; SHMYO Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Araştırma Alanları: Tıbbi Biyoloji, Moleküler Genetik, Moleküler Hücre Biyolojisi, Protein ve DNA analizleri, Diyabetik Yaralar, Otoimmün Hastalıklar, İnfertilite, Biyopterapi, Apoptoz, Gen Polimorfizmi