Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Doğan Üvey

Doğan Üvey,  Dr. Öğr. Üyesi

CV
Öğretim Üyesi

1976 yılında Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. Kısa bir dönem serbest Eczacılık yaptı.1988 yılında Kadıköy’de meslektaşları ile birlikte ecza deposu açtı. İlaç sektörünü yakından tanıma çalışmalarında bulundu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi , Tıp Etiği ve Tıp Tarihi Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans, 1993 yılında aynı Fakülte ve Ana Bilim Dalında Doktora çalışmalarını tamamladı. İstanbul Tıp Fakültesi Tıp Etiği ve Tıp Tarihi A.B Dalında çalışmalarını sürdürürken 1997-1998 Ders yılında Marmara Üniversitesi Marmara Eczacılık Fakültesi’nde Eczacılık Etiği ve Eczacılık Tarihi dersleri verdi. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 75. yılında Türkiye de üçüncü olarak kurulan Eczacılık Tarihi Müzesini açılışını gerçekleştirdi. 2006 Yılında kendi isteği ile emekli oldu. Yaşamına Araştırma ve çalışmalarını sürdürmenin yanısıra 2013-2014 yıllarında tekrar Mezun olduğu Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi de Eczacılık Tarihi Dersleri verdi. Ayrıca 2015-2016 ve (2016-2017) da Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde iki dönem Eczacılık Tarihi Dersleri verdi 2018 Mayıs ayında aynı Fakültede Eczacılık Tarihi Müzesi kurdu. Tıp ve Eczacılık Tarihi - Etiği ve farklı tıbbi konuları içeren 8 kitabı ile Yurt dışında ve yurt İçinde basılmış yayınları bulunmaktadır. Türk Bilim Tarihi Kurumu, Türk Tıp Tarihi Kurumu, Paris Eczacılık Cemiyeti, Uluslararası Tıp Tarihi Kurumu üyeliğinde bulunmuştur. Tıp Etiği Tıp Hukuku Derneği Kurucularından ve ilk yönetim kurulu üyelerindendir (2004-2006) ayrıca Türk Tıp Tarihi kurumu yönetim kurulu (2005-2007)Üyeliği yapmıştır . Türk Bilim Tarih Kurumu üyeliği devam etmektedir 2017 Ders Yılından itibaren İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde Eczacılık Tarihi Dersi vermektedir.İstinye Üniversitesi Eczacılk Fakültesi Eczacılık Tarihi ve Etiği Anabilim Dalı Başkanlığı yapmaktadır..Aynı Üniversitede Hemşirelik-Eczane Hizmetleri ve ENF Bölümlerine Etik dersleri vermektedir.

Temel Alanları: Eczacılık İşletmeciliği, 

2005 - ESTABLISHMENT AND STUDIES FOR MUSEUMS OF PHARMACEUTICAL HISTORY IN TURKEY
ÜVEY DOĞAN. MUSEUM OF MEDICAL HISTORY,
2004 - Euthanasia: the concept and the situation in Turkey
ÜVEY DOĞAN. Europe PMC,
2004 - Pharmaceutical Industry in Turkey
ÜVEY DOĞAN. JISHIM,
1999 - PROF. DR. TURHAN BAYTOP’xxUN MESLEK HAYATININ VE FARMAKOGNAZİ ENSTİTÜSÜNÜN KURULUŞUNUN 50. YILI
ÜVEY DOĞAN. DİRİM,
1999 - DARÛL FUNUN-U OSMANİ TIP FAKÜLTESİ ECZAHÂNESİ (HAYDARPAŞA TIP FAKÜLTESİ ECZAHANESİ)
ÜVEY DOĞAN. DİRİM,
1996 - FATİH DARÜŞŞİFASI (FATİH BİMARHANESİ)
ÜVEY DOĞAN. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ MECMUASI,
1996 - SPERM BANKALARI VE ETİK
ÜVEY DOĞAN. YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ,
1996 - La traduction en turc de la Pharmacopée française de 1866
ÜVEY DOĞAN. Revue d’xxHistoire de la Pharmacie,
1994 - TARSUS’LU OSMAN HAYRİ MÜRŞİD’İN ”KENZ-Ü KENZ’ÜL SIHHAT ÜL EBDÂNİYYE” (BEDENLERİN SAĞLIK HAZİNESİ) ESERİ
ÜVEY DOĞAN. HİPOKRAT,
1994 - Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Saray Eczacıbaşıları
ÜVEY DOĞAN. HİPOKRAT,
Prof. Dr. Turhan Baytop Yayın Listesi, Türkiye Tıbbi Bitkileri, Florası ve Türk Eczacılık Tarihi’xxne Katkıları
1995 - Türkçe, Bilimsel Kitap
ISBN: 9759511711
ÜVEY DOĞAN
Tarsus’xxta Lokman Hekim
2008 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN:
ÜVEY DOĞAN
Dirim Dr. Feridun Frik ve Türk İlaç Sanayii
1995 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN:
ÜVEY DOĞAN
Basel’xxden İstanbul’xxa Roche
2003 - Türkçe, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
ISBN:
ÜVEY DOĞAN