Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akademik Kadro

Özge ULU

Özge Ulu,  Öğretim Görevlisi

CV

Lisans eğitimini 2015 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik bölümünde tamamlayan Özge Ulu, 2021 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisansında ‘’Tüm Vücut PET/MR Hibrid Görüntülemede Kritik Organların Radyasyon Dozimetrisi '’ üzerine çalışmıştır. Doktora eğitimine ise İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı'nda devam etmekte olup, 2021 yılının başı itibarı ile İstinye Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Öğretim Görevlisi olarak akademik kadroda yer almaktadır.

Araştırma Alanları: Nükleer Tıp, Biyofizik

Temel Alanları: Biyofizik, 

31. ULUSAL NÜKLEER TIP POSTER 1.'LİK ÖDÜLÜ
2019 - Diğer
Diğer