Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eczane Hizmetleri

Program Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Eczanelerde, hastane eczanelerinde ve ilaç sektöründe, eczacılık hizmetleri alanında yetiştirilmiş alanda bilgili teknikerlere ihtiyaç giderek artmaktadır. Bu amaçla, üniversitemizin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı’nda iki yıl ön lisans eğitimi ile mesleki olarak donanımlı ‘’Eczane Teknikerleri’’ yetiştirilmekte, mezun olan öğrencilerimiz de ilaç ve eczacılık sektöründe çalışmaya başlamaktadırlar.

Öğrencimizin, teorik ve uygulamalı eğitim müfredatı kapsamında ilk ve ikinci yarıyılı sağlık bilimlerinin temel dersleri ve sağlık terminolojisi ağırlıklı olarak öğretilmekte ve üçüncü ve dördüncü yarıyılda da eczanelerde bulunan ilaçlara yönelik ilaç ve ilaç dışı ürünlerin bilgisi, ilaç şekillerinin, medikal ve bitkisel ürünlerin öğretilmesi üzerine derslerimiz yer almaktadır. Ayrıca eczanelerde kullanılan bilgisayar programlarının öğretilmesi amacıyla da ilk yıl uygulamalı bilgisayar eğitimi derslerimizle birlikte öğrencilerimizin, alandaki teknolojik gelişmeleri ve sağlık uygulamalarını takip etmeleri sağlanmaktadır.

Yaz stajı ve uygulama dersleri ile, öğrencilerimizin teorik olarak öğrendikleri bilgileri alanda uygulamaları sağlanmaktadır. Bu amaçla, üçüncü yarıyıla geçmeden önce üniversitemizin bünyesinde yer alan İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesi ve İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Medikal Park Hastanesi’nde yaz stajı ve uygulama dersi kapsamında da haftada 1 gün üçüncü yarıyılda eczanede, dördüncü yarıyılda da üniversite hastanelerimizde uygulama imkanı elde etmektedirler.

Programdaki öğrenciler, sağlık terminolojisine, eczacılık hizmetlerine, ilaç bilgisi ve ilaçlarla ilgili sağlık prosedürlerine hakim, etik kurallara bağlı, mesleki teknolojik gelişmeleri takip eden donanımlı bir tekniker olarak bu programdan mezun olacak ve eczacılık alanında daha iyi bir sağlık hizmetinin sağlanması amacıyla da ilacın yer aldığı ilgili birimlerde çalışmaya başlayacaklar.

İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Programı olarak amacımız, etik ve ahlaki değerlere bağlı olarak eczacılık alanında çalışacak eğitimli ve mesleki gelişimine önem veren, iletişimi güçlü Eczane Teknikerlerinin yetiştirilmesi ve alanda tercih edilen kriterlere uygun sağlık çalışanları olarak mezun olmalarıdır.